Kongsgården blir utstilingsvindu for økologisk landbruk

11.03.2010
Styret i Norsk Folkemuseum har vedtatt å etablere Bygdø Kongsgård og Folkepark. Aktivitetsgården blir den eneste i sitt slag i Norge med både moderne, økologisk gårdsdrift og landbruk etter gamle metoder, skriver LMD på sin hjemmeside.
-Vi har besøkt Bygdøy Kongsgården og syns de gjør en god jobb med omlegging til økologisk drift. Det er flott at vi i Norge får frontet økologisk produksjon gjennom en folkepark og aktivtetsgård. Dette vil både ovenfor norske og utenlandske besøkende være god reklame for norsk landbruk og Kongsgården blir på denne måten også en inspirasjon for å flere til å legge om til økologisk drift, sier Reidar Andestad i Oikos. Vi vil rette en takk til alle som har bidratt til dette!

 

Bygdø Kongsgård og Folkepark skal ha et bredt tilbud for hele befolkningen. Selve gården skal bli et utstillingsvindu for økologisk landbruk. På aktivitetsgården får besøkende delta i tradisjonell gårdsdrift med historiske husdyr. Barn og ungdom skal fortsatt få delta aktivt i stell av hestene, og riding blir et viktig tilbud. I tillegg skal det utvikles et moderne besøkssenter, kafé og butikk med gårdsprodukter. På dagtid vil skoleklasser være hovedmålgruppen, mens på kvelden og i helgene er det lokalmiljøet og andre besøkende som står i fokus.

 

Bygdø Kongsgård omfatter ca 2000 dekar. 740 dekar er dyrket mark der det produseres fôr til husdyrene. En del av arealet er beitemarker. Gården har 60 melkekyr, 90 kalver og 30 hester.  Fra og med vekstsesongen 2008 starter en omlegging av Bygdø Kongsgård til økologisk drift. Omleggingsprosessen er beregnet til å ta fem år.

 

Informasjonen over har vi hentet fra LMDs hjemmeside.  Her kan du lese hele saken

Annonsører

Samarbeidspartnere