Konstruktivt møte med Tine

29.06.2009
Under møtet mellom Tine og Oikos fredag 26. juni, la Tine fram sine planer for å øke salget av økomelka. - Oikos mener fremdeles at reduksjonen av merprisen til 75 øre er feil signal overfor økomelkprodusentene, men vi noterer oss at Tine ikke har redusert ambisjonen om seks prosent økomelk, selv om de trenger mer tid på å nå målet, uttaler Jon Magne Holten, fagsjef landbruk i Oikos.

 

Sjøl om Oikos ikke vil dramatisere Tines reduksjon av merprisen på økomelka fra 85 til 75 øre, vil vi understreke at slike forandringer i rammevilkårene bidrar til å skape usikkerhet om økonomien blant de økologiske melkeprodusentene. For å få den nødvendige veksten i økologisk melkeproduksjon, er forutsigbarhet og stabilitet avgjørende. Tine som stor seriøs aktør og markedsregulator har her et stort ansvar. Oikos setter derfor pris på at Tine ikke har redusert sine ambisjoner for økologisk melk, sjøl om målet om 6 % innveid kumelk er forskjøvet fra 2012 til 2015.


Nye tiltak fra Tine
Begge parter var enige om at det nå er viktigst å øke salget av den økologiske melka. Tine kommer til å jobbe med salg overfor storhusholdninger og økoløftkommunene. De kommer også til å revidere markedsføringsarbeidet for økomelka.

 

Tine begrunner selv reduksjonen av merprisen med 10 øre med markedsbalansen, og med at økobøndene ikke bruker kunstgjødsel. Salget av økologisk melk begynte å gå ned i februar 2008 da Tine økte utsalgsprisen og lanserte ny emballasjedesign. Samtidig har innveiinga av økologisk melk økt. Dette har ført til at anvendelsesgraden av økomelka gikk ned fra 74 % i 2008 til ca 65 % i 2009.


Oikos mener Tine har gjort et godt rådgivningsarbeid opp mot melkeprodusenten, men at Tine har et stort potensial i bedre markedsføring og produktutvikling.


Oikos foreslår overfor Tine følgende tiltak for å øke økomelksalget:

  • Bedre plassering av økomelka i butikk
  • Gjøre økologisk skummetmelk tilgjengelig i regioner utover Østlandet
  • Økt salg rettet mot storhusholdninger og skoler
  • Lansere nye økologiske meieriprodukter, f.eks. fløte, flere yoghurttyper, ost etc
  • Vurdere mer synlig emballasjedesign

 

Lenker

>> Frykter færre økomelk-bønder etter økomelkkutt - Nationen 29. juni 2009

 

Annonsører

Samarbeidspartnere