Konvensjonelt landbruk kan lære av det økologiske

15.02.2012
- Mekanisk ugrasregulering, vekstskifte, bruk av insektduk og nytteinsekter, er eksempler Jon Magne Holten i Oikos - Økologisk Norge trekker fram for bladet Norsk Landbruk.

Økologisk landbruk jobber hele tiden hardt for å forbedre og utvikle produksjonsmetodene sine. I følge fagsjefen for landbruk i Okos - Økologisk Norge, har økologisk kunnskap vist seg å ha stor overføringsverdi til hele landbruket. 

 

Overføringsverdien er også i tråd med Regjeringas målsetning om at økologisk landbruk skal ha en spydspissfunksjon for å gjøre hele det norske landbruket mer miljøvennlig. 

 

Giftfri og billig 

- Mekanisk ugrasregulering er en teknikk som er videreutviklet innenfor det økologiske landbruket og som er blitt tatt i bruk i det konvensjonelle. Metoden er giftfri og kostnadseffektiv, sier Holten.

 

Vekstskifte er utbredt og helt nødvendig innen det økologiske landbruket, men bør i følge Holten få sin renessanse i det konvensjonelle landbruket. 

 

- Det er en god gammel metode som er lite utbredt i det konvensjonelle landbruket. En har trodd at det ikke er bruk for det lenger, sier han. 

 

- Spesielt er det positivt å få husdyr inn i planteproduksjonen. Å dyrke kløvereng gir automatisk gode vekstskifter som bygger opp fruktbarheten i matjorda. Med eng må en også ha drøvtyggere som gir melk og kjøtt i tillegg til verdifull gjødsel tilbake til planteproduksjonen. 

 

Nyttig med nytteinsekter

Bruk av insektsduk og nytteinsekter som startet i det økologiske landbruket i Tyskland og Nederland, er nå også flittig brukt i konvensjonelt landbruk. I norsk konvensjonell veksthusnæring er f.eks. nytteinsekter brukt rutinemessig. 

 

- Disse metodene har vært nødvendige innen økologisk gulrot- og grønnsaksdyrking. Insektsduk er for eksempel effektivt mot gulrotsuger, sier Holten. Han utdyper også viktigheten av beitebruk. 

 

- At beitedyra utnytter utmarka er en eldgammel tradisjon i Norge, men i dag blir det stadig mer uvanlig, selv i melkeproduksjonen, sier han. Beiting er høsting av godt fôr og utnytting av en naturressurs vi har stort overskudd av. I fjørfe- og griseholdet er utegang i praksis borte.

 

- Økologisk landbruk er og vil bli et utviklingsprosjekt mot større bærekraft i matproduksjonen, avslutter Holten. 

 

 

Dette er en lettere bearbeidet artikkel av en artikkel som først ble publisert hos Norsk Landbruk 11. februar 2012. 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere