Konvensjonelt landbruk utarmer jorda

28.07.2009
En overgang til økologisk landbruk rundt Østersjøen skulle betydelig minske miljøbelastningen på havet, reduserer klimautslippene og sikre det biologiske mangfoldet i regionen. Dette skriver forskeren Artur Granstedt i en kronikk i Svenska Dagbladet sammen med fire andre. Over 100 lesere har engasjert seg i debatten etter innlegget.

 

Miljøkatastofen i Østersjøområdet

 

Miljøkatastofen i Østersjøen er kjent og i Sverige og Finland går diskusjonen på hvilke tiltak som må iverksettes.  Nå peker sentrale svenske forskere på at økologisk landbruk kan bidra til å redusere problemene.  Se innlegget i Svenska Dagbladet på linken lengre nede

 

Stor debatt

Over 100 personer har kommentert innlegget som dermed har utløst et stort engasjement i Sverige.  Svenska Dagbladet kjører også en leserundersøkelse med spørsmål om folk tror at økologisk landbruk er bedre for miljøet.  Nesten 4000 har svart på dette kl 12.15 tirsdag 28.juli.  43 % sier ja,  økologisk landbruk er bedre for miljøet , 30% sier tvert i mot og 27 % sier det er tvilsomt.

 

 Se artikkelen og debatten her

 

Angrep på økologisk landbruk

Den 12.juli kom professor Rune Andersen og flere med et angrep på økologisk landbruk, hvor de hevder at den bygger på ideologisk og naturromatisk syn og vanskelig kan faktabelegges.  Dette innlegget førte til 77 debattinnlegg på Svenska Dagbladets blogg.  Denne oppslaget ligger bak replikken/svaret som Arhut Granstedt og flere har kommet med og som det er refererert til lenge oppe på siden. 

 

Her er link til oppslaget 12.juli

 

Annonsører

Samarbeidspartnere