Kostholdsrådene viser til fordeler ved økologisk produksjon

31.01.2011
Helsedirektoratet la i dag fram sine helseanbefalinger for å styrke norsk folkehelse. En rekke gode og godt begrunna råd blir gitt i et dokument på 350 sider.
– Ved første lesing er det interessant at Helsedirektoratet har tatt med fordeler med økologisk produksjon når det gjelder fravær av sprøytemiddel og positive effekter på miljøet, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. De har ikke som Kreftpanelet til Obama anbefalt økologisk mat som en forebyggingsstrategi mot kreft, men de har tydelig henvising til FAO når det gjelder miljøfordeler med økologisk matproduksjon. Noe mer hadde vi ikke våget å forvente denne gang, sier Andestad.

Jakter du etter kjøttprodukter fra Norgården finner du kjøtt uten nitritt-tilsetting. Nå ber Helsirektoratet i sine kostråd folk om å spise mindre rødt kjøtt, blant annet på grunn av bruken av nitritt og nitrat og faren dette har for særlig tarmkreft. - I Oikos - Økologsk Norge mener vi dette er et viktig helseråd som ofte har blitt oversett i Norge, sier Reidar Andestad   Foto: Norgården

 

 

Advarer mot nitritt i kjøtt

Det viktig at de advarer mot spising av kjøtt med nitritt og nitrat fordi dette kan være kreftframkallende. De fleste kjøttproduktene på det norske markedet er tilsatt nitritt for å bidra til lengre holdbarhet og gi finere farge på produktene. I de økologiske produktene fra Norgården brukes det ikke nitritt, sier Reidar Andestad.

 

Miljøforhold og økologisk produksjon i rapporten (s. 325):

I tillegg finnes mange andre miljøutfordringer med hensyn til matproduksjon. Mye av de kommersielt viktige fiskeartene i verden trues av overfiske (5). Fisk bør derfor fortrinnsvis velges fra bærekraftige bestander. Dessuten brukes mye sprøytemidler i landbruket på grunn av ønske om å øke og stabilisere avlinger og å forbedre kvaliteten i produktene. Bruken av sprøytemidler kan føre til skadevirkninger på både helse og miljø (6,7,8).

 

Det er satt som et hovedmål i "Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 2010-2014" (9) at norsk landbruk skal gjøres mindre avhengig av kjemiske sprøytemidler. Regjeringen beskriver i Soria Moria 2-erklæringen at 15 % av nordmenns matforbruk skal være økologisk innen 2020. FAO (10) konkluderer med at økologisk landbruk har fordeler med hensyn til vannkvalitet, vannhusholdning, jordkvalitet, biodiversitet og økologisk stabilitet, samt at helsefaren for bøndene er mindre når de ikke må håndtere kjemisk-syntetiske sprøytemidler.

 

Halvparten av maten går tapt 

United Nations Environment Programme (1) publiserte i 2009 rapporten "The Environmental Food Crisis". Rapportene foreslår en prioritering av korn til menneskeføde, at alternative matkilder for dyrefór utvikles, og at mengden mat som går tapt på grunn av ineffektivitet i den menneskelige matvarekjeden, bør reduseres betydelig. Rapporten anslår at mer enn halvparten av all produsert mat går tapt på veien fra åker til kjøkkenbord.

 

 

Forholdet matproduksjon og forbruk 

Sammenhengen mellom matvareproduksjon, forbruk og miljø er meget kompleks, og det finnes relativt lite helhetlig dokumentasjon på området. Et helhetlig perspektiv er nødvendig for å forstå hvilke sider av dette komplekse samspillet som bidrar gunstig eller ugunstig på miljøet (11,8,12,13,14). Det synes imidlertid å være konsensus (1,2,3,14) om at følgende generelle råd vil være de viktigste for å bevare et godt miljø:

 

 • Man bør velge mer vegetabilske matvarer og mindre animalske matvarer.
 • Man bør velge matvarer som krever minst mulig transport, for eksempel ved bruk av mer lokal mat.
 • Man bør velge matvarer som krever lite emballasje.
 • Man bør redusere svinn i produksjon og utnyttelse av matvarer.

 

Kostrådene som er beskrevet i kapittel 29, anbefaler at man bør ha et hovedsakelig plantebasert kosthold som inneholder mye frukt, bær, grønnsaker, fullkorn og fisk, og lite rødt kjøtt og dyrefett. Dessuten at minst 50 % av kjøtt bør være fjørfekjøtt (dvs. hvitt kjøtt). En endring av kostholdet i denne retningen vil sannsynligvis bidra til mindre utslipp av klimagasser og til å redusere uønskede effekter på miljøet, skriver Helsedirektoratet i sin rapport.

 

 

Spis sunnere, fyll opp kjøleskapet med frukt og grønt og lev lengre, sier ekspertene.  Foto: Økologisk Landsforening

Nøkkelråd for et sunt kosthold

 • Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag.
 • Spis grove kornprodukter hver dag.
 • La magre meieriprodukter være en del av det daglige kostholdet.
 • Spis fisk til middag to til tre ganger i uken. Bruk også gjerne fisk som pålegg.
 • Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt.
 • Velg matoljer, flytende margarin og myk margarin, fremfor hard margarin og smør.
 • Velg matvarer med lite salt og begrens bruken av salt i matlagning og på maten.
 • Unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags.
 • Velg vann som tørstedrikk.
 • Ha en god balanse mellom hvor mye energi du får i deg gjennom mat og drikke, og hvor mye du forbruker gjennom aktivitet.

 

Se her for mer informasjon om kreftpanelet til President Barack Obama

 

Les mer om helsrådene til det norske folk på Helsedirektoratets hjemmeside

 

Annonsører

Samarbeidspartnere