Krav om bedre oppfølging av økomat i restauranter, storkjøkken og på arrangement

06.05.2010
Oikos – Økologisk Norge vil ha et norsk regelverk i tråd med nasjonale regelverk for økologisk mat i storkjøkken i land som f.eks. Østerrike, Frankrike, Danmark og Storbritannia. - I dag hersker det uklarhet om hvordan økomat skal merket og følges opp på spisesteder, slik kan det ikke være, sier prosjektleder Idun Leinaas i Oikos - Økologisk Norge.
Oikos har nå gitt LMD og Mattilsynet innspill til hvordan nasjonalt regelverk for økologisk mat og drikke i storkjøkken, catering og på arrangementer bør være.

Mye og god økologisk mat på Kolonihagens cafe og butikk på Frogner i Oslo,  men hvordan står det til på andre steder som vil servere økologisk mat, spør Idun Leinaas i Oikos - Økologisk Norge.  Bilde: Kolonihagen.

 

 

Uheldig usikkerhet i dag

Verken i den gamle  eller i den nye økologiforordningen er økologisk mat i storkjøkken regulert. Dermed er det opp til hvert enkelt land å fastsette dette. I Norge har Debio stått for kontroll og sertifisering i storkjøkken. For tiden er det lite oppfølging på dette området, da det er signalisert en omlegging av økologiregelverket.  -Dette er en uheldig situasjon som skaper usikkerhet rundt økomat på spisesteder og i storkjøkken, sier Idun Leinaas.

 

Viktig å stimulere til mer økomat

Oikos mener det er svært viktig å finne ordninger som stimulerer til økt bruk av økologiske råvarer i storkjøkken, catering og på arrangementer. Like viktig er det å sikre at tilliten til økologisk mat og produksjon opprettholdes. Ordningen må gjøre det enkelt å etablere økologiske mattilbud, og samtidig sikre nødvendig kontroll av storkjøkken for økologisk mat. Restaurantbransjen er ikke kjent for å praktisere gode ordninger uten kontroll, skriver organisasjonen i et brev til LMD og Mattilsynet.

 

Gammel ordning bør vekk 

Oikos støtter at dagens tungvinte modell om sertifisering av økologiske spisesteder avvikles. Kravene om at de økologiske råvarer må lagres for seg og være merket som økologiske må likevel ligge fast om ikke råvarene er levert merket.

 

 

Slik vil Oikos - Økologisk Norge - at ordningen skal være:

For å gjøre kontrollen av økologisk mat lettere, vil Oikos foreslå at storkjøkken har en egenerklæring ved servering av økologisk mat. Oikos foreslår en steg-for-steg-modell ved servering av økologisk mat. I tillegg bør det være registreringsplikt, stikkprøver og veiledning som forklart under.  

 

A.     Egenerklæring ved servering av økologisk mat

1. Vi har kun benyttet økologiske råvarer.

Eksempel: Økologisk pizza.

Produktet er 100 % økologisk, og økologimerket kan benyttes på menyen for denne retten.

 

2. Denne retten er basert på følgende økologiske råvarer.

Eksempel: økologisk pasta, økologisk hakkede tomater.

For å gjøre det lettere for både forbruker og kjøkkenpersonale, kan man bruke magnettavler, med oversikt over alle råvarer, og merke de som er økologiske dag for dag. Dette er gjennomført i bakerikjeden Godt Brød, i samarbeid med Debio.

 

3. Ikke-foredlede økologiske varer kan kalles økologiske, for eksempel melk, juice, kaffe, te, egg, brød osv.

 

4. Vi benytter kun økologiske gulrøtter, poteter og melk.

Om kjøkkenet kun benytter økologiske varianter av noen råvarer, uavhengig av årstid, kan man skrive dette.

 

B.     Registreringsplikt

 

Videre mener Oikos at de som serverer økologisk mat, må registrere seg i en liste over slike hos Debio. Dette er i tråd med praksis ellers innenfor matsektoren. Dermed kan forbrukere og andre sjekke ut om vedkommende er registrert og dermed forberedt på stikkprøver.  Dette vil også være et nyttig hjelpemiddel for å kunne følge utviklingen av økologisk mat på dette området.

 

Tilsvarende ordning mener vi bør gjøres gjeldende for arrangementer.  Ordningen med gebyr for arrangementer bør falle bort.

 

C.      Stikkprøver

For å sikre at økologisk mat som tilbys virkelig er økologisk, bør det gjennomføres noen stikkprøver i løpet av året.  Vi mener at det er naturlig at Debio har ansvar for dette. Stikkprøver kan finansieres ved at det koster et årlig beløp å være oppført i dette registeret, differensiert etter noen størrelseskriterier.  

 

 D.    Veiledning


For å sikre at kjøkkenpersonalet har kunnskap om økologiske råvarer, og for å oppmuntre til bruk av økologiske råvarer, bør man ha en veiledningstjeneste for disse i sammenheng med sertifiseringen. Veiledningen bør også være tilgjengelig etter stikkprøvene der det er behov for dette.

Denne skissen til et norsk regelverk er i tråd med nasjonale regelverk for økologisk mat i storkjøkken i land som f.eks. Østerrike, Frankrike, Danmark og Storbritannia.

 

 

Advarer mot at kun Markedsføringsloven legges til grunn

 

Oikos vil advare mot en ordning der Mattilsynet kun gjennomfører kontroller i forbindelse med andre inspeksjoner, og at de vurderer dette kun i forhold til Markedsføringsloven.  Tilliten til økologisk mat er basert på at virksomheter kan kontrolleres etter økologiske retningslinjer. Økologisk mat og landbruk er helt avhengig av høy forbrukertillitt. Om tillitten svekkes, setter dette hele økosektoren i fare.

Oikos ser allerede i dag flere brudd på det eksisterende regelverket i bransjen, da konvensjonelle matvarer blir solgt som økologiske i flere restaurant- og cateringbedrifter. Det er derfor viktig å etablere et enkelt økologisk regelverk som opprettholder forbrukernes tillit.

 

Forbrukerne må sikres relevant og tilgjengelig informasjon.

Regelverket bør sikre forbrukerrelevant og lett tilgjengelig informasjon om hva merkeordningen innebærer, samtidig som den må gjøre det lettere for storkjøkken, catering og arrangementer å benytte seg av økologiske råvarer i matlaging. Debio er en naturlig forvalter av det økologiske regelverket i Norge.

Annonsører

Samarbeidspartnere