Krevende for økotomatprodusentene

09.09.2009
Sentrale aktører som Coop, Gartnerhallen, Bama, tomatprodusenter, SLF, fylkesmannen i Rogaland og Oikos drøftet situasjonen for økologiske tomater på det norske markedet. Utfordringen er at mye av den økologiske produksjonen blir solgt som konvensjonell, og dermed får ikke produsentene kompensert for ekstra kostnader ved den økologiske produksjonen. Dette er en trussel for fremtidig økotomatproduksjon i Norge.

Her er Roglandsdelegasjonen som er på tomatbesøk hos Statens Landbruksforvaltning,SLF, Monica Dahlmo (fra høyre) hos fylkesmannen i Rogaland, Bjørn Egil Gard (produsent), Eirik Voll (produsent) og Elise Lunde ved Finnøy Næringshage .  Oikos bilde.

 

Spiser du økotomater, vanlig rude eller cherry, er det stor mulighet for at de kommer fra disse to store produsentene: Bjørn Egil Gard (tv) på på Talgje gård på Finnøy, og Eirik Voll i Rennesøy. Oikos bilde

Problemer siste året

På møtet ble det vist til at Rema 1000 stoppet inntak av økotomater  og generelt at forbrukerne gikk over på mer kjøp av billigere produkter som følge av "kriseforståelsen" som rådde.  I Nederland har flere produsenter satt i gang med økologisk produksjon siste året. Samtidig har markedet i Storbritannia falt sammen og tomater fra Nederland har derfor blitt tilbydd til dumpingpris.  Dette har vært med på å redusere uttaket av norske økotomater.  Samtidig ble det pekt på at når økotomatene kom ut i butikk var det normalt sett ikke problem å få de solgt.  Tilbakemeldingen på kvaliteten på norske økotomater er god. Oikos viste til at økotomater kommer godt ut på smakstester. når forbrukerene tester både økologiske og konvensjonelle tomater.

Her er sentral folk når det gjelder økogrønt og økofrukt hos Bama og Gartnerhallen. Pernille Rød Larsen, Gartnerhallen fra høyre, Tom Ruterud -ansvarlig for økogrønt i Gartnerhallen i flere år, Ragnhild Toledo fra Bama. Oikos bilde

Pionerenes ekstra innsats

Pionerene innen økotomatproduksjon har slitt med å finne gode gjødslingsopplegg.  De har blitt anbefalt av Bioforsk å satse på kompostert kugjødsel, men denne har ikke vært tilgjengelig i stort nok volum og har heller ikke fungert i produksjonen.  Redningen har vært å benytte svinegjødsel og her har en funnet frem til verktøy som sikrer nødvendig kvalitet.

Emil Mohr hos SLF rettet en takk til pionerene i utviklingen av norsk økologisk tomatproduksjon.

Karl-Erik Semb (tv) og Arve Gladheim jobber begge med økologisk produksjon hos SLF, på avdelingen for miljø og klima.

 

Nasjonlat regelverk for veksthusproduksjon

Et annen utfordring er at regelverket for veksthus dyrking i Norge er annerledes enn f.eks. i Finnland.  Dette er fordi EU sin forordning om økologisk produksjon, som også gjelder i Norge, ikke sier noe om veksthusdyrking.  Derfor er det nasjonale regler på dette området. Det gjelder blant annet bestemmelser om mengde konvensjonelt gjødsel som kan benyttes i produksjonen.  Leder i Regelverksutvalget under Mattilsynet, Jon Magne Holten i Oikos, sier at disse spørsmålene vil bli drøftet alt denne uken.

Emil Mohr (tv) hos SLF og Knut Lutnæs hos Coop. Oikos bilde

Monica Dahlmo hos fylkesmannen i Rogaland koordinerer en søknad om helkjedeavtale til SLF utfra utfordringen innen økologisk tomatproduksjon og salg.

Annonsører

Samarbeidspartnere