Krever 10-årig GMO-forbud

13.05.2008
Oikos sammen med 14 andre organisasjon og tre politiske ungdomsorganisasjoner krever et 10-årig forbud (moratorium) mot genmodifisert mat og fôr og i åpen åker. Kravet ble overrakt statssekretær Heidi Sørensen i dag.
Oikos mener GMO er feil svar på feil spørsmål. Økologisk landbruk er et langt bedre, risikofritt og mindre kostnadskrevende alternativ til GMOer i landbruket.


Nei til GMO! - Pressemelding

(Oslo, 13. mai 2008): Utviklingsfondet, Natur og Ungdom, Bonde- og småbrukarlaget, Oikos og Naturvernforbundet overleverer i dag til statssekretær Heidi Sørensen krav om at regjeringen innfører et 10 års forbud mot genmodifiserte organismer (GMO) i mat og fôr og på åpen åker. Overrekkelsen finner sted utenfor Miljøverndepartementets lokaler kl 10.45. I alt femten organisasjoner og tre ungdomspolitiske partier har allerede sluttet seg til kravet om midlertidig forbud mot GMO.

- Miljøkonsekvensene og helseeffektene av dagens GMOer er usikre, sier nestleder i Natur og Ungdom, Lene Liebe. – Derfor må vi forby disse risikofylte produktene til vi kjenner konsekvensene av dem bedre.

Storselskapene Monsanto og Syngenta har søkt om godkjennelser av en rekke GMOer i Norge. Disse sender Direktoratet for naturforvaltning videre ut på høring i disse dager.

– De tallrike søknadene utgjør en stor arbeidsbyrde for miljømyndighetene. At de ikke har kapasitet til å håndheve dette på en skikkelig måte er åpenbart, sier programkoordinator i Utviklingsfondet, Bell Batta Torheim. Hun viser til brev fra DN i forrige uke der direktoratet sendte ut korrigeringer av tidligere utsendte høringsbrev.

– Et midlertidig forbud vil frigjøre miljømyndighetene og organisasjonene som jobber med GMO for mye unødvendig arbeid, sier Bell Batta Torheim.

Genforurensing, at GMO blander seg inn med annen ikke-GMO-produksjon, er uungåelig. For øyeblikket forhandler Norge om erstatsningsregler på møte i Cartagenaprotokollen om biosikkerhet i Bonn, Tyskland.

- Et midlertidig forbud mot GMO vil være en langt enklere måte å unngå genforurensing på enn å lage kompliserte regler for hvordan GMO-selskapene skal betaler for skadene som GMOer har påført, sier Bell Batta Torheim.

Disse organisasjonene og ungdomspolitiske partiene står bak kravet om GMO-moratorium:

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Natur og Ungdom
Utviklingsfondet
Norges Birøkterlag
Norges Naturvernforbund
Norges Bondelag
Framtiden i våre hender
Grønn Hverdag
Greenpeace
Oikos
Bygdekvinnelaget
Spire – Utviklingsfondets ungdom
Norsk Økologisk Korndyrkerforening
Norges Kokkemesteres Landslag
Debio
AUF
Senterungdommen
Sosialistisk Ungdom

>> Les brevet med krav om et GMO-moratorium som ble sendt til miljøminister Erik Solheim.

Annonsører

Samarbeidspartnere