Krever glyfosatfritt Norge

20.06.2016
Glyfosat må fases ut i Norge, mener 11 sentrale organisasjoner innen landbruk og miljøbevegelse. Med Oikos i spissen har organisasjonene sendt brev til Landbruks- og matminister Jon Georg Dale med krav om dette. Sprøytemiddelet er forbundet med helse- og miljøfare, men selges fritt på alle hagesentre og brukes i landbruket.

I Norge var 36% av sprøytemiddelbruken glyfosatbasert i 2014 og bruken har økt med 300% de siste 20 årene.

Nyere forskning viser at glyfosat kan være giftigere enn antatt og kan gi risiko for alvorlige sykdommer. WHOs kreftforskningsinstitutt (IARC) klassifiserte i 2015 glyfosat som ”sannsynligvis kreftframkallende for mennesker”. Forskning viser også at glyfosat kan ha hormonforstyrrende effekter.

Landbruk, hagebruk og miljøbevegelse er med
Det er Oikos – Økologisk Norge som har tatt initiativ til brevet som sendes til landbruks- og matministeren i dag. Organisasjonene som stiller deg bak brevet og kravet er Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Det Norske Hageselskap, Det Kongelige Selskap for Norges Vel, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Utviklingsfondet, Spire, Sabima og Biologisk-dynamisk Forening.

-Vi ønsker å forby bruken privat og i det offentlige snarest. I norske hager og parker anser vi bruken for helt unødvendig. I landbruket ønsker vi en raskest mulig avvikling og et større fokus på alternative agronomiske metoder, sier daglig leder, Regine Andersen i Oikos - Økologiske Norge. Hun er fornøyd med at Oikos har klart å samle så mange organisasjoner bak kravet, inkludert Det Norske Hageselskap og Norsk Bonde- og Småbrukerlag.

EU vakler
Bakgrunnen for initiativet er at EU nå behandler regodkjenning av glyfosat. Dette har skapt stor debatt i ulike politiske organ i EU. Det har innen 20. juni 2016 ikke vært mulig å oppnå enighet om å godkjenne middelet for en ny periode. Selv ikke et forslag fra EU-kommisæren for helse og mattrygghet om forlengelse av eksisterende godkjenning inntil mer informasjon er skaffet til veie har funnet tilslutning i EUs organer. Store land som Tyskland, Frankrike, Italia og Østerrike blokkerer et slikt vedtak ved å stemme avholdende. Årsaken er usikkerheten om helse- og miljørisikoen knyttet til glyfosat.

- Når EU vakler, er det på tide å ta saken på alvor også her i Norge, sier Regine Andersen i Oikos.

Må finne alternative metoder
- Norsk Bonde- og Småbrukerlag arbeider for at norsk mat skal være best i verden hva folkehelse angår. Derfor må vi arbeide for å finne bedre midler og metoder der det er tvil om middelet vi nå bruker er en fare for folkehelsa, sier leder i NBS, Merete Furuberg.

Giftfrie hager
- Det norske hageselskap ønsker å være med å begrense mengden av miljøskadelige stoffer som tilføres naturen, og vi oppfordre derfor til at hagen holdes giftfri, sier leder i det norske hageselskap Tove Berg og oppfordrer alle til å tenke over at gift ikke forblir innenfor de enkelte hagegjerder.

Naturvernforbundet støtter kravet fordi giftstoffet gjenfinnes i vann og vassdrag, i næringskjeden og i folk. - Vi vil at vi skal dyrke maten vår naturvennlig, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Her er henstillingene til norske myndigheter:

1. Forby all bruk av glyfosat til private hager

2. Forby all bruk av glyfosat på offentlige områder

3. Forby all bruk av glyfosat i skogbruket

4. Forby all bruk av glyfosat før innhøsting og til tvangsmodning av korn

5. Omgående starte et systematisk overvåkningsprogram for å måle nivåer av glyfosat og nedbrytingsproduktet AMPA i mat, fôr, matjord, grunnvann og vassdrag, og treffe tiltak for å redusere forekomsten. Resultatene bør offentliggjøres fortløpende.

6. Utarbeide en plan som sikrer raskest mulig utfasing av glyfosat fra jordbruket.


Les brevet til Landbruks- og matdepartementet her

Les faktaarket om glyfosat her


Tekst: Ragna Kronstad
Foto: Oikos - Økologisk Norge

Annonsører

Samarbeidspartnere