Krever øko-andel ved offentlige innkjøp

20.03.2010
- Nå må offentlige virksomheter kreve at anbydere skal levere minimum 15 % økologisk mat, når de legger ut nye anbud på kantinedrift og matleveranser. Forskrift om offentlige anskaffelser må endres slik at det blir tydelig hvilke miljøkrav virksomhetene kan og skal stille til sine leverandører, mener styreleder Kristen Ulstein i Oikos i ei pressemelding.

Styreleder Kristen Ulstein på Oikos sitt landsmøte i Kristiansand. Oikos bilde.

 

Det krever Landsmøtet i fellesorganisasjonen for økologiske produksjon og forbruk, Oikos. Organisasjonen viser til at Regjeringen har satt som mål at andelen økologisk mat skal være 15% i 2020.

 

- Når offentlige virksomheter ikke stiller miljøkrav til sine egne innkjøp, stiller det politikernes utsagn og fastsatte politiske mål i et merkelig lys, mener leder i Oikos, Kristen Ulstein.

- Det offentlige er en stor innkjøper, som har stor påvirkning på markedet. Det offentlige må gå foran med et godt eksempel, hvis politikerne skal ha troverdighet når de stiller forventninger til at befolkningen skal endre sine private innkjøpsvaner.

 

Oikos mener det bør være et ufravikelig kvalifikasjonskrav at anbydere kan levere økologisk mat og det bør inngå en minimumsandel av økologisk i tildelingskriteriene for nye kontrakter.

- Både staten, fylkene og kommunene må ta ansvar for at Regjeringens mål blir nådd. Det har stor signaleffekt når barnehager, SFO og skoler serverer økologisk mat, særlig fordi foreldre er en bevisst forbrukergruppe. Også maten til pasienter i helseinstitusjoner har stor betydning, tror Kristen Ulstein.

 

Han påpeker at Lov om offentlige anskaffelser (§6) inneholder krav om at miljøkonsekvenser av innkjøpet skal vurderes.
- Problemet er at dette ikke er fulgt opp i forskriften med anvisninger om hvilke miljøkrav innkjøpere kan eller skal stille. Derfor blir denne paragrafen ikke fulgt opp i praksis, og forskriften bør endres, men Oikos-lederen.

 

Riksrevisjonen kan allerede nå etterspørre dokumentasjon for at "Handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser" er fulgt opp, mener Oikos. Når handlingsplanen nå skal revideres, må det også innarbeides klare krav om økologisk mat. Andelen av økologisk mat og oppfyllelse av andre miljøkrav bør inngå i årsrapporteringen.

 

Oikos viser til Forsvaret i Midt-Norge som et godt eksempel. De serverer allerede soldater og befal 15% økologisk. Når store innkjøpere som Forsvaret stiller krav om økologisk mat, gir det også grunnlag en produktutvikling som i neste omgang gir et bredere tilbud til vanlige forbrukere.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere