Kritisk til Yara og grønn revolusjon

22.06.2009
- Er bruk av kunstgjødsel for småbønder i utviklingsland bærekraftig i det lange løp? spør Raj Patel, anerkjent forsker med bakgrunn fra både Verdensbanken, Verdens handelsorganisasjon (WTO) og konsulentoppdrag for FN. Selv tror han ikke det, skriver Bistandsaktuelt i siste nummer.

Patel er forfatter av boka «Stuffed and  Starved» om ubalansen i verdens matvaresystem - hvor millioner av mennesker i fattige land er undernærte, mens fedme og livstilssykdommer rammer den rikere delen av verdens befolkning.


Nå jobber han som forsker ved blant annet University of KwaZulu-Natal i Sør-Afrika. Patel er svært kritisk til den  norske regjeringens samarbeid med Yara for å øke  afrikanske  bønders  tilgang til kunstgjødsel.


- Vi vet at kunstgjødsel er basert på en ikke-fornybar teknologi. Og vi vet at innkjøp av kunstgjødsel for  småbønder er dyrt, og at prisene trolig vil fortsette å stige. Hvorfor velger en da ikke andre og mer bærekraftige  løsninger? spør Patel. Han setter også store spørsmålstegn ved hvordan African Green Revolution og Bill and Melinda Gates Foundation satser på kunstgjødsel for å tilføre skrinn jord næring og øke avlingene.


- Afrikanske bønder vet at matjorda deres  trenger tilførsel av næringsstoffer. Men det er mange måter å gjøre dette på. Å lokke afrikanske bønder med en løsning som gjør de avhengige av kunstgjødsel, er en svært, svært dårlig idé. Jeg er veldig bekymret over utviklingen. Også blant de afrikanske bøndene øker skepsisen mot å bli  avhengig av kunstgjødsel, sier Patel.


Når få.
Patel får til en viss grad støtte fra grunnlegger og president i Ecoagriculture Partner - en frivillig organisasjon som bidrar med landbruksfaglige råd overfor andre frivillige organisasjoner - Sara J. Scherr. Hun har forfattet 13 bøker om landbruksutvikling i Afrika og sitter i blant annet FNs Task Force on Hunger.


-  Satsingen på kunstgjødsel og såfrø via blant annet den grønne revolusjonen er nyttig, men må sees på kun  som et supplement og noe afrikanske småbønder ikke må gjøre seg avhengig av, sier Scherr.
Hun mener at halvparten av afrikanske bønder trolig aldri vil få tilgang til kunstgjødsel, først og fremst på  grunn av dårlig infrastruktur.


- Derfor må en se på hvordan disse bøndene kan forbedre jordkvaliteten og øke produksjonen uten å ta i bruk kunstgjødsel. I dag er det imidlertid ingen som virkelig satser på en investerings- og landbruksstrategi også overfor disse bøndene, mener Scherr.


Satses for smalt.
Scherr mener dagens  landbrukssatsing i sør er for fragmentert og for smal.


- Jeg mener at den grønne revolusjonen i Afrika satser altfor smalt. Verken mangel på kunstgjødsel eller sprøytemidler angriper kjernen  av problemet. Vi trenger økte investeringer og en helhetlig plan for  ressursforvaltning hvor beitelandskap, skog, biologisk mangfold og forvaltning av vannressurser inkluderes, sier Scherr.


Hun mener fagmiljøet allerede har mange av løsningene.


- Ja, vi har mange og vel utprøvde  løsninger i verktøykassen. Det som mangler er kapasitetsbygging, investeringer og en helhetlig satsing, sier Scherr.


Artikkelen er skrevet av Liv Røhnebæk Bjergene i Bistandsaktuelt nr 5/2009.


Lenker
>> Stuffed and Starved
>> http://www.rajpatel.org/ - website of activist, writer and academic, Raj Patel
>> Organic Agriculture and Food Security in Africa - UNEP/UNCTAD (2008)

 

Annonsører

Samarbeidspartnere