Kronerulling for økoskulen

24.10.2014
- Vi ber nå om at alle som ønsker økologisk landbruk i Norge vil bidra med både penger og formidling av kampanjen. Vi må sikre at Sogn Jord- og Hagebruksskule får fortsette sitt viktige arbeid, sier lederen i skolens venneforening, Aud Slettehaug. - Hver eneste krone teller!

Truet av nedlegging

Til tross for stortingsflertallets klart uttrykte målsetting om 15 prosent økologisk landbruk innen 2020, er skolen truet av nedlegging.

Skoleeier Sogn og Fjordane fylkeskommune har uttalt at de vil dekke 60 % av kostnadene til lovpålagt utbygging og har utfordra vertskommunen, staten og andre til å betale resten.

Kampanje Redd økoskulen

Hver krone teller

Men denne skolen har en venneforening som nå har dratt i gang kronerulling, kampanjen Redd økoskulen!

– Målet med kampanjen er å samle inn så mye penger at vi sikrer at Sogn Jord- og Hagebruksskule også i framtida skal være en skole med undervisning i økologisk landbruk og  et kunnskapssenter for bærekraftig næringsutvikling, sier lederen i venneforeninga, Aud Slettehaug.

– Hver eneste krone teller.

Kommunen bidrar

Fylkeskommunens bidrag på 60 prosent av byggekostnadene tilsvarer rundt 25 millioner kroner for 1. byggetrinn. Aurland kommune, der skolen ligger, har vedtatt å gå inn med 5 millioner.

Beløpet som må skaffes er 12 millioner kroner. Det er mye for en nyetablert venneforening, men foreninga håper nå at sjansen for at større private aktører og organisasjoner kommer på banen vil øke med støtten i befolkningen.

Bred støtte viktig

– Bred støtte i befolkningen kan motivere større givere til å bidra, sier Aud Slettehaug. – Det må synliggjøres at Sogn Jord- og Hagebruksskule skaper noe som samfunnet vil ha.

Derfor går venneforeninga nå også ut og inviterer alle som vil støtte fortsatt drift ved skolen, til både å bli medlemmer i venneforeninga og til å bidra med penger.

– Om alle med hjerte for økologisk mat og landbruk bidrar til Redd økoskulen! så klarer vi dette, sier lederen for venneforeninga.

Du kan støtte kampanjen Redd økoskulen! HER

Du kan følge kampanjen både på Facebook og på Twitter #reddokoskulen

Kampanjens konto i Aurland Sparebank: 3745 30 70299

Les mer her

Les mer om skolen her

Både praktisk og teoretisk undervisning må til for de som skal bli økologiske agronomer. Nå må de i tillegg redde skolen sin. Foto: Spira Svendsen

Annonsører

Samarbeidspartnere