Lær nytt om oppbygging av matjord

07.03.2016
Bønder og forskere vet at en kan bygge opp jorda basert på sol, jord, biologisk aktivitet og bondens kunnskap. Med god jord kan vi bremse klimaendringene og få stabile, gode avlinger. Meld deg på seminar og lær nytt om pløyefri dyrking.

Stadig flere bønder i Norge opplever problemer med dårlig jordstruktur og pakkeskader. Kjernen i problemene er blant annet at jordas moldinnhold mange steder er på vei nedover. Dette kan vi se fra langvarige forsøk utført på Østlandet.

Kan binde karbon i jorda
FAO har anslått at hvis landbruket globalt tar i bruk kjent karbonbindende jordbrukspraksis, er det mulig å binde tilstrekkelig karbon til å snu økningen av CO2 i luft og reversere klimaendringene. Ved å legge til rette for mer fotosyntese kan karbon flyttes fra lufta til jorda og inn i jordøkosystemet.

Lær av amerikanske erfaringer
Som en del av prosjektet Jordkarbon arrangeres det kommende uke to seminarer med Jeff Moyer, som er leder på Rodale Institute. Han har ledet arbeidet med utstyr til pløyefri dyrking og har mye interessant kunnskap å dele.

16. mars forteller han om erfaringene på seminar på Håndverkeren i Oslo.

17. mars kan du lære mer om den praktiske metoden «no-till» på Bygdøy.

God erfaring med pløyefritt
Pløyefritt landbruk er spesielt utfordrende med hensyn til ugras.  En metode er utstrakt bruk av dekkende vekster, underkultur eller mellom- og etterkulturer. De bruker stengelbrekker (rollercrimper) for å kunne direkteså i den knekte grøntmassen. Denne metoden kan bidra til mindre kjøring og større tilbakeføring av organisk materiale til matjorda for å bygge opp jordas humus.

Utviklet utstyr og teknikk
Metoden benyttes både av økologiske og konvensjonelle dyrkere i USA. På Rodale Institute i USA har de i over 30 år jobbet med spørsmål knyttet til jord, jordkvalitet og bærekraftig landbruk. De har utviklet maskiner, utstyr og dyrkingsteknikker der dyrking med minst mulig jordarbeiding har vært et mål.

Mye matjord er trua
Landbruket er en viktig del av karbonkretsløpet. Åpen åker og jordarbeiding tærer på moldinnholdet i jorda. I Europa ødelegges 24 kvadratmeter åkerjord hvert sekund, forteller en fersk EU rapport. Matjorda er trua over hele planeten, av ulike årsaker. Det gjelder også her i landet.

Jordliv er avgjørende
Ved å innføre minimalt med jordarbeiding, direktesåing i fangvekster og bruk av under-, mellom- og etter-kulturer, får vi mer fotosyntese. Jordliv er en forutsetning for å bygge opp og lagre karbon i jordstrukturen. Karbonlagring og god jordstruktur henger tett sammen.

Vil du lære mer om hvordan pløyefri dyrking kan gi bedre karbonbinding og mer levende matjord, kan du melde deg på seminaret 16. mars her.

Lær mer om No-till metoden, 17. mars. Meld deg på herBli med på Prosjekt Jordkarbon

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells har fått penger fra Landbruksdirektoratet til prosjektet «Jordkarbon - utvikling og formidling av karbonbindende landbrukspraksis i Norge». Prosjektet går over tre år. Målet er å skaffe kunnskap om og erfaring med karbonbindende dyrkingsmetoder tilpasset norsk klima og ulike driftsformer.

Trenger jordvennlige bønder
Prosjektet skal følge seks gårder som har gått foran og som allerede er i gang med å praktisere jordoppbyggende metoder.
I tillegg ønsker prosjektlederne å få med seg flest mulig som vil prøve ut dyrkingsmetoder og karbonbindende beitestrategi.

Tilbyr rådgiving og nettverk
Prosjektet tilbyr rådgiving i prosessen, og deltakerne blir med i prosjektets nettverk av kunnskapsrike og engasjerte bønder.

Vil du bli med så ta kontakt med Silja Valand, når det gjelder korn og frø eller Hege Sundet når det dreier seg om beitestrategi, grønnsaker og soppdyrking. Vi ønsker kontakt med både konvensjonelle og økologiske bønder.

Se også omtale av seminarene i vår Kalender

Tekst: Marit G. Wright
Foto: Rodale Institute

Annonsører

Samarbeidspartnere