Laks størst innen økologisk oppdrett

03.10.2011
Det er en stadig vekst i økologisk oppdrett i en rekke land. Økologisk lakseproduksjon, der særlig Norge og Irland er sentrale, ligger klart i topp når deg gjelder volum produsert fisk. Etter laks følger reker, ofte kalt shrimps i butikkene, der de dominerende landene er Vietnam og Ecuador.
–Det er stor interesse for satsing på økologisk oppdrett i en rekke land som Kina og Sør-Korea, forteller Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge som har deltatt på egen konferanse om dette i Sør-Korea sist uke. Generelt er det stadig flere markeder som åpner seg for økologisk salg.

-I Sveits har omfanget av økologisk aqua-produkter nådd et høyt nivå takket være systematisk arbeid over tid og at kjeder som Coop har vært villig til å prioritere dette, sier Reidar Andestad.

 

 

Stor vekst

52 % økning i økologisk lakseproduksjon fra 2008 til 2009/10 og 40 % innen reker.

 

Økologisk fiskesuksess i sveitisk dagligvarehandel

I Sveits er omfanget av økologisk fisk vokst til en høy andel. Ser en på fersk laks er andelen på 23 % og innen reker er den på hele 58 % og på europeisk seabass er den på 42%. Coop i Sveits en av to store dagligvarekjeder i landet. Den økologiske laksen importeres for tiden fra Irland. Økologisk ørret har en andel på 16 %.  -Ofte har Sveits ligger foran i en utvikling som senere har kommet i andre land, sier Reidar Andestad.  I tillegg til Sveits er omsetningen i Tyskland og USA viktig på grunn av volumet i disse markedene.

 

Figuren viser en stor vekst innen økologisk omsetning basert på tall for 2009/10.


Produsenttillegg

Organic Services, ved Gerald Hermann, presenterte tall som viser at tillegget som økologiske oppdrettere og fiskeprodusenter får for sine produkter er i gjennomsnitt 30 % over hva de konvensjonelle produsentene får. Pristillegget varierer fra 15 til 43 %. Ekstra utgifter er knyttet til strenge krav til rent og naturlig fôr, og til vannressurser og større areal for fisk og skjell som dyrkes. Hermann mener at kombinasjonen av økt forbrukerbevissthet for rene og naturlige produkter, og at det kommer flere typer økologiske produkter ut i flere markeder enn før, vil bety en vesentlig vekst for økologisk oppdrett i årene som kommer.

 

Oppdrett i Sør-Korea

Under en studietur i Sør-Korea besøkte deltakerne på Aqua-konferansen to større og moderne oppdrettsanlegg.  Det ene var for flyndrer og det andre var for skjell.

 

Koreansk oppdrettsanlegg for skjell.  Foto: Oikos - Økologisk Norge

 

En av de som driver oppdrettsanlegget, her til venstre, har fått fiskeri-utdannelse i Norge.   Foto: Oikos - Økologisk Norge

 

Disse flyndrene blir sendt levende ut til sushi-restauranter og butikker som selger dem.  Det må kalles fersk fisk.  Foto: Oikos - Økologisk Norge

Annonsører

Samarbeidspartnere