Landbrukets ØKOLØFT: Møt oss i høst!

13.09.2016
Forbruket av økologisk mat i Norge har vokst betydelig de siste årene. Samtidig har produksjonen stagnerte eller for enkelte varer til og med gått tilbake. Dermed har økt etterspørsel på flere områder blitt dekket opp av økt import. Landbrukets ØKOLØFT er et initiativ fra hele landbruket for å snu denne trenden.

Den historiske storsatsingen Landbrukets ØKOLØFT har hatt en pangstart i 2016. 30 utvalgte inspirasjonsbønder har vært aktive på møter og i media over hele landet og delt sine erfaringer fra omlegging til økologisk drift. Tolv av dem er også behørig presentert på oikos.no. I høst arrangeres åtte regionale møter hvor to inspirasjonsbønder deltar på hvert arrangement.

Høstens inspirasjonsmøter
I Sande i Vestfold ble det 19. august i samarbeid med Økofestivalen, arrangert åpent møte med fokus på grønnsaker. Framover følger syv møter fordelt over perioden september til november og fra Bodø i nord til Råde og Gvarv i sør. Vi håper flest mulig benytter seg av muligheten til faglig påfyll og inspirasjon.

-Klepp tirsdag 27. september (dagtid). Fokus på grønnsaker. Samarbeid med ØKOUKA. Møte er på Øksnevad VGS, og arrangementet er omtalt i kalenderen til Oikos

-Vingelen torsdag 13.oktober, kl 11.00 på Fjellheim samfunnshus. Fokus på melk, kjøtt og grovfôr. Les mer om arrangementet i kalenderen til Oikos

-Bodø torsdag 20. oktober, kl 11.00 på Nordland kultursenter. Fokus på melk og grønnsaker.

-Mære tirsdag 25. oktober 2016, kl 10.00 på Mære landbruksskole. Fokus på korn og melk.

-Gvarv tirsdag 8. november (ettermiddag). Fokus på frukt. Samarbeid med Gartnerhallen og Foregangsfylket frukt og bær.

-Molde torsdag 17. november(dagtid). Fokus på kjøtt og grovfôr.

-Rygge tirsdag 22. november (kveldstid). Fokus på grønnsaker og korn. Les mer om arrangementet i kalenderen til Oikos


Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget og Oikos sender ut invitasjon til sine medlemmer i de aktuelle områdene, og arrangementene legges også inn i kalenderen på oikos.no og på Facebook. Møteserien fortsetter i 2017. Da vil det blant annet bli mer fokus på bær og korn.

Sju samarbeidspartnere
Aina Bartmann er prosjektleder for ØKOLØFTET. Bak prosjektet står sju samarbeidspartnere: Oikos – Økologisk Norge, Økologiske foregangsfylker, Norsk landbruksrådgivning, Debio, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Debio Info. Også Norges Bygdeungdomslag og ”Slipp oss til” vil være samarbeidspartnere i særskilte tiltak rettet mot ungdom.

Ifølge Bartmann er det stort behov for flere økobønder:

– Det er bred enighet om at økologisk landbruk er en viktig pådriver og utprøvingsarena for økt dyrevelferd og et mer miljøvennlig og bærekraftig landbruk. Stadig flere etterspør økologisk mat og dersom vi skal unngå at økt etterspørsel i Norge dekkes av økt import, er det behov for å rekruttere nye økoprodusenter, sier hun.

Nasjonal Ressursgruppe
I tillegg til de nevnte samarbeidspartnerene deltar TINE BA, Nortura, Gartnerhallen, Felleskjøpet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Matmerk, Mattilsynet, Biologisk Dynamisk Forening, Bondens marked og Norges Bygdeungdomslag i en nasjonal ressursgruppe.

Kontaktpersoner for prosjektet er:

Aina Bartmann: aina@oikos.no
Markus Brun Hustad: markus@oikos.no


Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: Norges bondelag/Grønnsakdyrkere Aud Mari Folden og Bent Fuglu

Annonsører

Samarbeidspartnere