Landsmøtet i Oikos: Nå trenger Norge flere økobønder

03.04.2017
Forbruket av økologisk mat i Norge vokser i rekordfart, men produksjonen øker ikke. Årets jordbruksforhandlinger må derfor bidra til at det blir langt enklere å starte opp som økoprodusent.

Landsmøtet i Oikos-Økologisk Norge, som var samlet i Fredrikstad denne helga, stiller i en uttalelse følgende krav til avtalepartene:

Nå trenger Norge flere økobønder!
Forbruket av økologisk mat i Norge økte med over 24 % i 2016. Matbutikker og restauranter konkurrerer nå om å bli best på økologisk og kortreist mat. Samtidig er arealet med økologisk drift fortsatt under 5 % av det totale jordbruksarealet i Norge. Særlig alarmerende er det at areal under omlegging (karensareal) gikk ned 11 % i 2016.

Det haster
Tiltak som styrker rekrutteringen av økobønder og øker produksjonen av økologisk mat på norske ressurser, må prioriteres. Alternativet er økt import og tap av inntektsmuligheter for norsk landbruk. Det hviler derfor et stort ansvar på avtalepartene i årets jordbruksoppgjør om å bli enige om et klart og målretta løft for økologisk produksjon.

Tilskudd fra første karensår
Dårlig økonomi de første årene etter oppstart, er den største flaskehalsen som hindrer økt omlegging. Dette viser erfaringer fra Norsk Landbruksrådgivning, Landbrukets ØKOLØFT og TINE rådgivning.

Arealtilskudd for økologisk grovfôr og økologisk husdyrtilskudd melk må gjøres gjeldende allerede fra første karensår. Dette vil være et enkelt og målrettet tiltak, som vil senke terskelen for å starte opp økologisk produksjon. Oikos-Økologisk Norge har fremmet dette som forslag til avtalepartene.

Firedobling av økologisk arealtilskudd grovfôr
Oikos – Økologisk Norge foreslår også en kraftig økning av økologisk arealtilskudd grovfôr, fra 25 kroner per dekar til 100 kroner per dekar.
Vekstskifte med gras er et fundament i all økologisk plantedyrking. Det er særlig viktig i nabosamarbeid mellom husdyrbønder og korn- og grønnsaksbønder. Dette vil derfor stimulere til økt økologisk kornproduksjon i Norge. Økt lønnsomhet i grovfôrproduksjonen vil også styrke fôr produsert på lokale ressurser i konkurransen mot importert kraftfôr.

Se til Østfold
Fredrikstad og Østfold er vertskap for Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge. Dette er ikke tilfeldig. Østfold fylke er et godt eksempel på at økologisk landbruk er i rask utvikling og oppnår gode resultater når dyktige og engasjerte bønder samarbeider. Etter initiativ fra de økologiske melkebøndene i fylket satser nå TINE og Felleskjøpet på et prosjekt der målet er nær 100 % lokalprodusert fôr. Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge oppfordrer avtalepartene til å se til Østfold og på oppblomstringen av økologisk produksjon i fylket. Nå er det viktig å tilrettelegge for en positiv økologisk utvikling også i resten av landet.

Annonsører

Samarbeidspartnere