Leder globale konsultasjoner om bønders rettigheter

29.09.2016
Bønders rettigheter til frø og genressurser er helt avgjørende for matsikkerheten, sier daglig leder i Oikos, Regine Andersen. Hun leder denne uken en global konsultasjon om bønders rettigheter knyttet til genressurser og frø som arrangeres av FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO), sammen med indonesiske og norske myndighter.

- Det er bøndene som siden tidenes morgen har utviklet det mangfoldet vi har i dag og som moderne planteforedling bygger på og det er bøndene som sikrer aktiv bruk av mangfoldet og kunnskapen knyttet til den i dag. Uten at de har grunnleggende rettigheter som muliggjør denne rollen, vil de ikke lenger være i stand til å ta vare på plantemangfoldet vårt, sier Regine Andersen. Hun leder konsultasjonene sammen med den argentinske advokaten Carlos Correa.

Bønders rettigheter er nedfelt i den Internasjonale traktaten om plantegenetisk mangfold for mat og landbruk under FAO (Plantetraktaten). Det er fortsatt ganske runde formuleringer i traktaten, og det arbeides derfor med å få til mer retningsgivende bestemmelser for bønders rettigheter.

Farmers right

Sentral i arbeidet

Regine Andersen har skrevet doktogradsavhandling om den internasjonale forvaltingen av plantegenetiske ressurser i landbruket og har vært sentral i arbeidet knyttet til Bønders Rettigheter siden Plantetraktaten trådte i kraft. Hun startet et internasjonalt prosjekt om bønders rettigheter i 2005, som seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt for å gi forskningsbasert rådgivning til beslutningstakere på området.

Fra 27. til 30. september er mer enn 100 representantermer fra ulike organisasjoner og land samlet på Bali i Indonesia for å utarbeide anbefalinger til styringsorganet for traktaten. Konsultasjonene samler representanter fra alle leire, ytterliggående bondeorganisasjoner så vel som såvareindustrien.

- Vi håper å komme fram til anbefalinger som kan skape et gjennombrudd på dette viktige området, sier Regine Andersen.

Vertskapet for de globale konsultasjonene i Indonesia er den indonesiske regjeringen. Det norske Landbruks- og matdepartementet støtter konsultasjonene finansielt og har bidratt med tilrettelegging. FAO står for arrangementet.

Les mer om konsultasjonen her.

Les mer om Plantetraktaten her.

Les hva Landbruks- og matdepartemtentet skriver her.

Sjekk ut nettsiden til Farmers Right her.

Annonsører

Samarbeidspartnere