Levende sau dyppes i giftbad

04.10.2009
I Australia er det utbredt ved konvensjonelle sauefarmer å senke sauene ned i et giftbad for å "sikre" kvalitet på ulla og for å hindre insektangrep. Dette fører til andre helseproblemer for sauene og til foruresning av vannkilder når giften helles ut.

Bildet viser giftdypping av sau i Australia

Ikke lov i økologisk landbruk

 

I økologisk landbruk er dette selvsagt ikke lov.  - Dette er et viktig argument for å fremme økologisk ullproduksjon globalt, sier rådgiver Maiken Pollestad Sele i Oikos.  Mye av sau- og ullproduksjonen i verden finner sted i Australia.

 

 

 

Dypping i giftbad

Dypping , er en metode for å kontrollere ulike parasitter ved at sauer dyppes ned i vannbasseng inneholdende organofosfat-baserte giftmidler. Studier av virkningene hos arbeidere som er utsatt for organofosfater har vist vesentlige  forandringer i sentralnervesystemet.  Ut fra det er det grunn til å tro på enda verre konsekvenser for sauene siden de blir mer eksponert for giften.

 

I tillegg vil disse giftbassengene føre til foruresning av vannkilder.

 

 

Sauer i Australia, giftdyppingen foregår bak på bildet.

 

Dyevennlige og miljøvennlige tiltak 

Økologisk dyrehold bidrar til at bonden kan kontrollere parasitter og insekter uten bruk av kjemikaler. Tillatt teknikk inkluderer fjerning av parasitter, gode sanitære forhold , vaksinasjon og isolasjon av syke dyr. Sunnhetskravene og ordninger for kontroll av økologisk gressing minimerer stress hos dyrene og sikrer at immunforsvaret fungerer på et godt nivå. Det er også begrensing av dyretetthet på beite og ofte ulike typer dyr på samme beite for å begrense problemer emd parasitter.

 

Les mer her: http://www.o-wool.com/organic.html

 

Denne saken er tilrettelagt ved Reidar Andestad i Oikos. reidar@oikos.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere