Listhaug svarer om økologisk landbruk

18.11.2014
"Politikken og virkemiddelbruken må derfor tilpasses det eksisterende behovet for i størst mulig grad å hindre ubalanse mellom tilbud av og etterspørsel etter økologiske varer", heter det i svaret fra Sylvi Listhaug til stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Foto Torbjørn Tandberg.

Spørsmålet som ble sendt fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til skriftlig besvarelse av landbruks- og matministeren lyder:

"Er ministeren i rute med å nå stortingsmålet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk innen 2020?"

Omsetningen av økologiske matvarer økte med 16 prosent fra 2012 til 2013, og utgjorde 1,65 mrd kroner. Økomatsalget utgjorde 1,1 prosent av totalomsetningen i dagligvarehandelen. I 2013 var det økologiske arealet 5,3 prosent, en nedgang fra 5,6 prosent i 2012. I første halvår i 2014 økte omsetningen av økologiske matvarer med 31,7 prosent, fra 660 millioner kroner i 1. halvår 2013 til 865 millioner kroner i 1. halvår 2014.

Balanse
Ministeren understreker i svaret at det er nødvendig å legge til rette for en balansert utvikling mellom produksjon og etterspørsel etter økologisk mat. Listhaug skriver videre:

"I proposisjonen til Stortinget om Jordbruksoppgjøret 2014, kommer dette tydelig frem: "Markedets etterspørsel må være styrende for den økologiske produksjonen, og det bør tilstrebes balanse mellom produksjon og forbruk". Politikken og virkemiddelbruken må derfor tilpasses det eksisterende behovet for i størst mulig grad å hindre ubalanse mellom tilbud av og etterspørsel etter økologiske varer."

Virkemidler
I svaret heter det at de økonomiske virkemidlene årlig blir prioritert ut fra rådende behov og prognoser. Det heter også at Regjeringen legger til grunn at økologiske bønder skal sikres et utkomme minst på linje med annen landbruksdrift.

Listhaug skriver at økologisk matproduksjon fortsatt utgjør et lite og umodent marked, noe som gjenspeiles i store svingninger mellom år i produksjon og etterspørsel.


Positiv utvikling

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug avslutter svaret med å skrive at det fortsatt er krevende å nå målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020, trass i en positiv utvikling i produksjon og omsetning de siste årene.

Les hele svarbrevet fra Sylvi Listhaug her (17.11.2014)

Annonsører

Samarbeidspartnere