Listhaug utfordres til å redde Øko-skolen

27.03.2014
Listhaug må redde Sogn Jord- og Hagebruksskole som trues av nedlegging. Kravet kommer fra Miljøpartiet De Grønnes landsstyre. De mener regjeringen nå må ta ansvar for å sikre skolens videre drift.

Sogn Jord- og Hagebruksskole, SJH, er igjen truet av nedlegging om et par år, dersom ikke tilstrekkelige midler til fornying kommer på bordet. Skolen er landslinje for økologisk landbruk og er den eneste skolen i landet med et helhetlig utdanningstilbud på Vg2 og Vg3-nivå.

Etter det Oikos.no erfarer har skolen i år større søkertall enn tidligere, noe som lover godt for de nærmeste skoleårene.

Nødvendig fornying

Sogn Jord- og Hagebruksskule trenger å fornye store deler av bygningsmassen som er utdatert og nedslitt. Det vil koste penger. På kort sikt har skolen et investeringsbehov på 43 millioner. Skoleeieren, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, har sagt seg villig til å dekke 60 prosent av dette og ta et finansielt delansvar for det langsiktige investeringsbehovet. Samtidig har fylkeskommunen utfordret staten og vertskommunen Aurland til å delta i finansiering av nødvendig utbygging. Fylkesmyndighetene har begrunnet sitt standpunkt bl.a. med at skolen er landslinje, slik at mange av elevene kommer fra andre fylker.

Må øke produksjonen

Nå foreslår landsstyret i Miljøpartiet de Grønne bevilge 20 millioner over statsbudsjettet til å redde skolen. Partiet skriver i en pressemelding at MdG sitt landsstyre mener regjeringen nå må ta ansvar for å sikre skolens videre drift.

- Det er bred enighet på Stortinget om å øke andelen økologisk matproduksjon. Da er det helt avgjørende at vi har en skole som faktisk tilbyr slik utdanning og kompetanse, mener nasjonal talskvinne i Miljøpartiet de Grønne, Hanna E. Marcussen.

Utfordrer Listhaug

I sitt alternative statsbudsjett for 2014, foreslo Miljøpartiet De Grønne å sette av 20 millioner til å redde Sogn- Jord og Hagebruksskole fra nedlegging.

- Skolen blir truet med nedleggelse med jevne mellomrom. I stedet burde Listhaug heller sikre skolen levedyktighet, slik at man kan utvikle et tilbud som faktisk svarer til den økende etterspørselen etter økologiske varer, sier Marcussen.

Markedet vokser

De nye markedstallene fra Statens landbruksforvaltning (SLF), som viser at den norske etterspørselen etter økologisk mat øker sterkt for andre år på rad. I 2013 vokste dagligvaremarkedet for økologisk mat med hele 16 prosent, og salget av økologisk mat utgjorde i fjor 1,65 milliarder kroner.

Men en betydelig del av dette må dekkes av import, fordi øko-produksjonen innenlands ikke er stor nok til å dekke etterspørselen, særlig på frukt og grønt.

Venneforening og ny stiftelse

Oikos - Økologisk Norge har i lengre tid engasjert seg i arbeidet for å redde skolen og dette arbeidet vil fortsette. Skolen har en egen venneforening, som sammen med Aurland kommune nylig har invitert til danning av en stiftelse med formål å trygge og utvikle Sogn Jord- og Hagebruksskule som landbruksskole for økologisk landbruk og bærekraftig næringsutvikling i landbruket.

Avgjøres i juni

Skolens eier, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, skal avgjøre skolens framtid på fylkestinget i juni 2014. Et samla nasjonalt landbruksmiljø har sendt en rekke uttalelser til fylkeskommunen om verdien av å opprettholde kompetansemiljøet på SJH.

Facebook finner du skolen HER og Venneforeninga HER

Oppropet Slå ring om SJH , finner du HER eller HER

Annonsører

Samarbeidspartnere