Lite begeistring for svanemerking av brød

19.05.2010
Bør stiftelsen Miljømerking starte med svanemerking av brød? Det var temaet i København tirsdag, på et første felles, nordisk møte mellom representanter for det nordiske Svanemerket, Coop, økologiorganisasjoner og sertifiseringsselskaper. Bakgrunnen er at det nordiske miljømerket Svanen har begynt å utrede kriterier for svanemerking av brød og gjerne ville drøfte status og veien videre med de økologiske organisasjonene i Norden. – Jeg var veldig åpen for at dette kan være god mulighet for å styrke miljøkriteier rundt matvirksomheter, men jeg ble gjennom dialogene på møtet usikker på om en blanding av økologimerking og svanemerking av mat er en god vei å gå, oppsummerer Reidar Andestad som deltok fra Oikos - Økologisk Norge.

Bør disse økologiske baguettene hos ICA også merkes med Svanemerket ut fra krav til innpakking og energibruk? Svanen har valgt brødprodukter som utgangspunkt for å drøfte oppstart av Svanemerking av mat, en grunn til dette er at på dette området er det en lav andel av produktene som er økologiske.  Oikos-bilde.

svanemerket

 Beslutning i oktober

En nordisk arbeidsgruppe i Svanen har arbeidet med kriterier for miljømerking av brød.  Karin Bergholm fra Svanen presenterte kriterier som drøftes for brødprodukter, hun nevnte følgende: økologiske råvarer, tilsetningsstoffer, helsekrav som f.eks. avgresninger i saltinnhold og emballasje. Krav til bakeriet er energibruk, CO2-utslipp, avfall, returforpakning, krav til bakeriets innkjøp av økologisk korn, transport og miljøledelse. Tidsplanen de arbeider etter er å avgrense kriteriene for brød i løpet av juni 2010, og sluttbehandle i oktober 2010.  I fall positiv beslutning, vil de starte kriterieutvikling våren 2011 og kunne svanemerke brød i 2012.  Deretter planlegger de å åpne tilsvarende prosesser på andre matvarer.

 

Økologi og miljøkrav

Økologimerkingen dekker krav til produksjonen, men det kan være behov for å styrke miljøkravene til produksjonen for øvrig, sa daglig leder i Debio, Gjermund Stormoen som var en av innlederne, her kan Svanen være aktuell. Han forutsatte at økologikravene ble lagt til grunn for matproduksjonen.

 

Vil svanemerking av mat fremme omsetningen av økologisk mat?

I debatten ble det reist spørsmål om Svanen klarer å etablere så tydelige miljøkrav til for eksempel brødproduksjonen at det fremstår som en vesentlig tilleggsverdi utover det som ligger i økologiske råvarer og naturlige tilsetningsstoffer.  Det svenske ø-merket, KRAV, arbeider med å utvikle et regelsett blant annet på klima som går utover EUs økologiske standardkrav. Det ble også vektlagt at de økologiske merkene Ø-merket og KRAV-merket står sterkt i de nordiske landene.  Det var knyttet usikkerhet til om svanemerking vil føre til større salg av disse produktene. 

 

Svanen kan øke økomsetningen alt nå ved å øke kravene til svanegodkjente virksomheter

Flere på møtet viste til at om Svanen utvider sin økologiske krav til godkjenning av hoteller, restauranter og virksomheter vil det kunne ha stor betydning.  Ca. 500 butikker og 500 restauranter i Norden har oppnådd svanemerking. Ingen fra Svanen kunne på møtet fortelle hvor omfattende kravene er per i dag til økologisk innkjøp av mat, for de svanemerkede virksomhetene. Det er imidlertid slik at svanemerkede butikker får bonus i merkeordningen, for godt utvalg av økologiske varer.

 

Denne saken er laget av Reidar Andestad, send gjerne tilbakemelding på reidar@oikos.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere