Lønnsom økologisk melkeproduksjon

20.11.2011
Økologisk melkeproduksjon er absolutt konkurransedyktig viser to oppslag i Adresseavisen på lørdag. Det hevder rådgiver Eirik Engan i Norsk Landbruksrådgivning Sør-Trøndelag, som blant annet er engasjert i Prosjekt økologisk foregangsområde: et prosjekt i regi av Fylkesmannen i Sør- og Nord-Trøndelag.

Bildet viser Hans Arild Grøndal som er økologisk melkeprodusent.  Foto:  Agropub


Tall fra åtte eksempelbruk

- Vi arbeider bl.a. med en gruppe på åtte såkalte eksempelbruk som har ulike geografiske utgangspunkt. Målsettingen er å finne gode løsninger for økologisk drift. Selv om det også på dette området er store variasjoner, er det klart at økologisk melkeproduksjon i mange tilfeller kan danke ut konvensjonell produksjon, sier Engan.

 

Kløverdyrking er sentralt hos økologiske bønder.  Foto: Oikos

 

Kvalitetsfôr uten kunstgjødsel

Engan sier videre at poenget er at de som driver økologisk kan produsere godt, appetittelig og rimelig grovfôr, og få omtrent de samme avlingene som ved konvensjonell drift, uten innsats av kunstgjødsel og lange transporter. Engan bekrefter de gode resultatene som Kjell Anders Sandkjernan viser til m.h.t. fôrkostnad og dekningsbidrag. Han mener også at tallene gir grunnlag for å hevde at økologisk melkeproduksjon i Norge i høyeste grad er konkurransedyktig.


Omsetningen er utfordringen for tiden

Det er en oppfatning som rådgiver Ellen Syrstad i Tine også deler, samtidig som hun peker på at avsetningsmulighetene for økologisk produsert melk er en betydelig kilde til frustrasjon for mange økobønder. Daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Reidar Andestad, gleder seg over mye godt agronomisk arbeid blant økologiske bønder. - Samtidig må vi ha økt omsetning for at flere skal kunne legge om framover, sier Andestad. Han forteller at organisasjonen derfor bruker mye ressurser på markedsarbeid for å øke den økologiske omsetningen. Heldigvis var det en stigning på 4,8 % siste halvår,  og vi ser en vekst innen økologiske grønnsaker og melk, legger han til.

 

 

Økologisk bonde ved Røros Kjell Anders Sandkjernan har et godt forhold kuene sine.  Foto: Fjelljom


Økologisk fôrproduksjon er lønnsom

Gjennomsnittet for brutto fôrkostnad i konvensjonell, midtnorsk melkeproduksjon ligger på kr 2,66 pr. fôrenhet. Tilsvarende kostnad er nesten nøyaktig halvparten så stor på Vintervollen ved Røros, med kr 1,34 pr. fôrenhet, forteller bonde Kjell Anders Sandkjernan til Adresseavisen. Gjennomsnittet for økologisk melkeproduksjon i Midt-Norge ligger også 41 øre lavere pr. fôrenhet enn i konvensjonell drift.

 

-Hos oss utgjør dette ca. 100 000 kroner året i vår favør bare på fôr. Vi bruker ikke kunstgjødsel og sparer utgifter til kraftfôr gjennom bruk av egenprodusert grovfôr av høy kvalitet. Det lagres også tørt og temperert innendørs, slik at kyrnes energiforbruk i større grad går til melkeproduksjon fremfor oppvarming av fôret, sier han. Vintervollen har i dag et økonomisk dekningsbidrag (uten tilskudd) på 23 000 kroner per melkeku per år.

 

 

At kalvene skal kunne die minimum de første 3 dagene er det krav om i økologisk Landbruk. Bildet viser at det kan være populært også senere.

 

Beregning av dekningsbidrag

Tilsvarende er dekningsbidraget på 20 500 kroner i snitt for de økologiske melkebrukene i Midt-Norge, mens snittet for konvensjonell drift ligger på beskjedne 17 300 kroner.  Sandkjernan ønsker ikke å hovere over dette, men peker på at tallene viser et midtnorsk økologisk landbruk som hevder seg med svært bra lønnsomhet.

 

Siden han overtok gårdsdriften i 1984, har han også hatt sterkt fokus på dyrevelferd og dyrehelse. God dyrehelse henger nøye sammen med fôrkvalitet, og gjennom 15 år med 100 prosent økologisk fôring har Sandkjernan hatt friske dyr. Resultatet er minimale utgifter til veterinær og medisinering, og fremfor alt dyr som lever godt og står lenger i produksjon.

 

Ikke bare økonomi - også spørsmål om økologisk livsstil

For meg er det også blitt et stort tankekors og viktig spørsmål, om ikke en økologisk basert livsstil også ville gi tilsvarende positive effekt for oss mennesker, sier Sandkjernan til Adresseavisen på lørdag.

 

Teksten over er utdrag av to større artikler i Adresseavisen sist lørdag. De finnes foreløpig bare i papirutgaven.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere