Lymfekreft av sprøytemiddel

25.08.2009
Bruken av sprøytemidler er satt i sammenheng med lymfekreft hos bønder, forteller forskningssjef Petter Kristiansen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), i en artikkel i Nationen 25. aug 2009. Bønder får sjeldnere kreft enn andre yrkesgrupper, men er overrepresentert på statistikken over lymfekreft, hudkreft og leppekreft.

Bildet: Petter Kristensen, forskningssjef, STAMI

 

Bonde Harald Røtterud er i følge Nationen forbannet over at ingen fortalte ham om faren med plantevernmidler.  I fjor fikk han lymfekreft.

 

Røtterud har vært gjennom en krevende behandlingstid med cellegift. - I ettertid har jeg spurt meg selv hvorfor jeg fikk dette.  Jeg har søkt på internett, og flere mistenker at det er en sammenheng mellom lymfekreft og sprøytemidler i landbruket.  Jeg tror det er årsaken i mitt tilfelle, sider Røtterud til Nationen.

 

Forskningssjef Petter Kristensen (bildet) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt gir Røtterud støtte.  Flere undersøkelser viser at det er en sammenheng mellom bruk av plantevernmidler og lymfekreft.  Bønder får sjeldnere kreft enn andre yrkesgrupper, men er overrepresentert på statistikken over lymfekreft, hudkreft og leppekreft.

 

Røtterud sier at han har tatt sine obligatoriske sprøytekurs.   - Der lærte man at man kan bli forgiftet. Men jeg fikk aldri høre at det var fare for kreft. Han mener Landbrukets HMS tjeneste har vært for passive.

 

I år dropper han å sprøyte mot sopp i åkeren.  Ugrassprøyting har han satt bort til naboen. Men han vil ikke gå over til økologisk drift. - Det må finnes en mellomting, mener bonden.  Røtterud håper hans historie vil få andre bønder til å våkne. - Kan min åpenhet redde en bonde fra å få kreft, er jeg fornøyd, sier han.

 

Stami har ved flere anledninger påviste sammenheng mellom bruk av plantevernmidler og kreft hos bønder. Blant annet har man sett en sammenheng mellom økt fare for fosterskader hos potetbønder og bruken av stoffet Mancozeb, som spørytes mot tørråte.  - Økologisk landbruk har en svært viktig rolle som spydspiss i utviklingen av driftsmetoder hvor man ikke bruker sprøytemidler og dermed unngår denne helserisikoen, sier daglig leder i Oikos, Reidar Andestad.

Annonsører

Samarbeidspartnere