Må skape entusiasme for økologisatsing

14.04.2015
Oikos- Økologisk Norge ber Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om å løfte fram økologisk landbruk i årets jordbruksforhandlinger.

- Vi trenger mange flere økologiske bønder i Norge dersom vi skal klare å møte den økende etterspørselen med norskproduserte produkter.

Ambisjonen må være å være selvforsynte med alt av økologisk mat der vi har naturgitte forutsetninger for det, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos- Økologisk Norge.

Vi tror det er avgjørende at landbruksorganisasjonene arbeider for å skape entusiasme i tillegg til forutsigbare rammebetingelser fortsetter hun. Å legge om til økologisk produksjon krever motivasjon og planlegging for mange år framover, og i denne fasen er det er viktig å føle støtte fra yrkeskolleger og landbruket for øvrig. Oikos har foreslått en økning til økologisk landbruk på til sammen 98 millioner kroner . Av dette foreslår vi at det settes av 5 millioner kroner til en  rekrutteringskampanje i regi av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Les hele innspillet her

Annonsører

Samarbeidspartnere