Mange nye økologiske supermarkeder i Tyskland

27.01.2012
I 2011 ble det i Tyskland etablert 16 nye økologiske spesialbutikker på 200-til 400m2 og 50 heleøkologiske supermarkeder som er større enn 400m2, opplyser Organic-Market Info. Ved starten av 2012 er det totalt 625 økologiske spesialbutikker og økologiske supermarkeder i Tyskland. Siden år 2000 har det i snitt årlig blitt åpnet mellom 25 og 83 økologiske spesialbutikker med matvarer.
–Dette viser at økologiske dagligvare og spesialbutikker fortsatt gjør det sterkt i det tyske markedet, sier Reidar Andestad, og tror det er fordi forbrukerne der har stor tillit til kvalitet på produktene og at et vet at all maten her er økologisk.

Stor vekst i antall økologiske butikker i Tyskland, her fra en Bio-Mammut butikk.


18 % økologisk omsetning utenfor dagligvarekjedene

Også i Norge omsettes det mye mer økologisk mat utenom de vanlige dagligvarebutikkene enn det som skjer med konvensjonell mat. Helårsrapporten fra SLF for 2010 viste at alle de registrerte salgskanalene utenom dagligvare og helsekost økte i omsetning. SLF anslo til sammen en omsetning på ca. 218 mill. kroner fordelt på Bondens marked, abonnement, spesialbutikker, bakeriutsalg og storhusholdning. Dette utgjorde ca. 18 prosent av den totale registrerte omsetningen av økologiske matvarer i 2010

 

Spesialforretninger i Norge

SLF har innhentet informasjon fra seks spesialbutikker, og av disse er fire medlemsbutikker i H Naturkost, som er en av de tre store helsekostkjedene i Norge. I helårsrapporten registrerte SLF en omsetning på ca. 24 mill. kroner fra 6 spesialbutikker. Med spesialbutikker menes utsalg som vektlegger økologiske matvarer og ferskvarer, som Røtter i Oslo (2 stk.), Økologiske Dagligvarer i Stavanger (2 stk), Reindyrka i Bergen og Etikken i Trondheim. For disse hadde vi ikke noen tall å sammenlikne med fra 2009. To av de seks butikkene åpnet 2. halvår 2010. De resterende butikkene kan rapportere om en god vekst på 15 til 20 prosent 1. halvår 2011 sammenlignet med 1. halvår 2010. De øker mest på ferskvare og "superfoood".
Bakerier I helårsrapporten er det registrert en omsetning av økologiske matvarer på ca. 89 mill. kroner fra bakerier. SLF har fått informasjon fra Godt Brød, Den gode baker og Kolonihagen bakeri, som er tre heløkologiske bakerier, men som har ulike salgsopplegg. Samlet er det omtrent samme nivå på økologisk bakeromsetningen 1. halvår 2011 sammenlignet med 1. halvår 2010.

 

Bio-Mammut i Lauffen

Eieren av Bio-Mammut er Roland Harter (bildet). Bio-Mammut GmbH ligger i Lauffen med 11000 innbyggere, som startet ved å åpne en 450 m² butikk i juli 2008. Våren 2011 åpnet Harter en 1000 m² butikk i en prima bakkenivå beliggenhet i et kjøpesenter i Heilbronn med 122 000 innbyggere. Av de mer enn 15.000 artikler, er 75% mat og 25% non-food. Med et omfattende utvalg av bøker, leker, husholdningsartikler, tekstiler, sko, kosmetikk og vaskemidler, er Bio-Mammut tilbud sammenlignes med for eksempel Naturata i Köln. Bodan er Bio-Mammut sin hovedleverandør.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere