Mange øko-merker på tekstiler skaper forvirring

31.07.2012
Den nye Global Eco-Textile Labelling Guide er i salg fra 30. juli. Det 96 sider lange heftet inneholder rundt 50 forskjellige merker og standarder med fokus på miljømessige og sosiale forhold. I følge en ny studie foretatt av det sveitsisk baserte International Institute for Management Development (IMD) og Ecole Polytechnique de Lausanne (EPFL), skaper de titalls forskjellige øko-merkene betraktelig forvirring blant både industrien og kunder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mange øko-merker

I følge EcoTextile News var Tyskland først ute med øko-merking i 1978, for å få vist frem de miljømessige og bærekraftige aspektene ved et produkt. Siden den gang har markedet for miljømerking eksplodert, og i dag brukes over 400 merker på tvers av 25 industrier. De mange ulike merkeordningene skader både kredibiliteten og forståelsen for hva et øko-merke står for. I følge studien fra IMD og EPFL, er det manglende konsensus i industrien om kriterier, noe som skaper både frustrasjon og motstand overfor øko-merking. Likevel, i dagens marked er en øko-logo blitt ensbetydende som bevis for produktets bærekraftighet, noe som nødvendiggjør merkeordninger.

 

Øko-merking for å tilfredsstille kundens krav

Mer enn tusen direktører verden rundt ble intervjuet av IMD og EPFL for å undersøke hvorfor firmaer benytter seg av øko-merking. Fordelene de nevnte var hovedsakelig styrking av merkevaren og oppfyllelse av kundenes krav om bærekraftighet. Samtidig uttrykte de en sterk skepsis mot øko-merkingens kredibilitet og påkjenningene ved sertifiseringsprosessen. Studien konkluderte dermed med at det behøves en sammenslåing og standardisering av øko-merker, slik at både industrien og kunder ikke blir overveldet og forvirret av ordningen. 

Annonsører

Samarbeidspartnere