Mange økobønder søker nå jobb på Skaugum

25.09.2009
Slottet rapporterer i følge Nationen om stor pågang av personer som ønsker å bli forpaktere av 125 000 dekar hos kronprinsparet på Skaugum. Dermed ser det lovende ut for å kunne rekruttere en god driver, og slottet vil fortsatt ha flere søkere.

Skaugum Gård sett fra vest.  Wikipedia-bilde.

Ikke gode forpakterbetingelser i første utlysing

Noen med innsikt i forpakterordninger i landbruket har kontaktet Oikos, og fortalt at den første uttlysingen av stillingen ikke var helt heldig.  Slottets stab får være unnskyldt, det er er mange år siden de sist hadde en slik sak.  Det ekspertene sier, er at det ene er prisen forpakteren skulle betale for å forpakte, det andre og det spesielle i denne avtalen er vedlikeholdsforplikter på bygg og utstyr.   Dette blir sagt å være uvanlig i slike avtaler og at det for Skaugums del neppe kunne gi nødvendig inntjening til en forpakter.  Hele fem aktuelle søkere vurderte også tallmaterialet slik at driften ville gå i balanse, men at det ikke ble penger igjen til investeringer og vedlikehold, i følge Asker og Bærum Budstikke. Slottet skal ha ros for å være åpen om dette.

 

Vilje til bedre forpakteravtale

Nå ser det ut til at Slottet har tatt lærdom av første utlysning. De har signalisert vilje til å gi bedre forpakterbetingelser, ut fra det som har kommet fram i media.    Det er også nyttig at denne informasjonen om forpakterbetingelser kommer ut, fordi noen ser ut til å tro at det er fordi gården skal være økologisk at det er vanskelig å få tilfredstillende inntjening.  Det første oppslaget i Nationen, som de fleste media bygger sine oppslag på, kan forstås slik: Om en regner 75 øre ekstra pr liter melk, ved å levere den økologisk og innsparing på reduserte kunstgjødselsutgifter holdt opp mot utgifter ved økologisk drift, så vil en få et regnestykke som på denne alllsidige gården bør gi et klart pluss, sier Reidar Andestad i Oikos.

 

Flott med mange nye søkere 

Det er flott at det nå kommer en rekke nye kreative søkere. Det tyder på at vi kan få en god driver på plass på Skaugum til våronna skal settes igang.   Det vil glede hele landbruksnorge og mange andre.

Stor beundring for kronprinsparet

Mange av oss er full av beundring for de verdier som kronprinsparet gir uttrykk for i internasjonale spørmål og i miljøsaken.  Det pågår en kamp om å produsere giftfri og miljøvennlig mat over hele verden, de store kjemiske selskapene som Monsanto øker stadig sin innflytelse med sprøytemiddel og med GMO.  Naturlig matproduksjon er truet i en rekke land. Det er derfor gull verdt i denne miljø-, mat- og helsekampen, at kronprinsparet ønsker økologisk drift ved Skaugum, det vil også blil lagt merke til internasjonalt, sier Reidar Andestad.

Annonsører

Samarbeidspartnere