Mange villige til å betale mer for økologisk mat

22.04.2010
Undersøkelsen Norsk Monitor viser at 37 % av nordmenn er villige til å betale opp til 15 % mer for økologisk mat. – At en så stor andel av det norske folk ser merverdien til økologisk mat er oppløftende og viser at det norske økomarkedet har et stort potensial, sier markedssjef i Oikos, Kristina Alnes.

Norsk Monitor er en stor undersøkelse som kartlegger nordmenns grunnholdinger, overbevisninger, oppslutning om sosiokulturelle verder, samt forbruk, holdning og adferd. Undersøkelsen gjennomføres annet hvert år. Årets tall viser at under halvparten av nordmenn ikke er villige til å betale mer for økologisk mat, mens hele 37 % er villige til å betale inntil 15 % mer for å få økologisk mat.

 

En tredjedel av markedet?

I fjor sto økologiske varer for 1,2 % av omsetningen i dagligvaremarkedet. - At nesten 40 % av nordmenn er villige til å betale en merpris for økologiske varer er gode nyheter for de økologiske produsentene, sier Kristina Alnes. Det finnes mange økovarer hvor prisforskjellene er under 15 %. Som Oikos oppdaget forrige uke er det er til og med produkter som er billigere å kjøpe økologisk. Les om dette her.

 

At neste 50 % av nordmenn ikke er villige til å betale ekstra for økologisk mat synes ikke Alnes er grunn til bekymring.  -Jeg tror at en økomarkedsandel på over 30 % ville blitt sett på som en stor suksess av alle aktører, sier Alnes. Regjeringen har som målsetning at økoomsetningen skal være halvparten av dette i 2020.

 

Nedgang i forhold til tidligere år

Da Norsk Monitor undersøkelsen ble gjort i 2007, var enda flere villige til å betale mer for økologisk mat. Landbruksminister Lars Peder Brekk sier til Aftenposten at han tror nedgangen i viljen til å betale merpris skyldes finanskrisen.  Videre sier Brekk at han er optimistisk på at trenden vil snu og at internasjonale trender viser at stadig flere er opptatt av økologisk mat.  

 

 

Landbruksminister Lars Peder Brekk har tro på økomarkedet.

Foto: Landbruksdepartementet

 

Stort potensial for økologisk

Når over en tredjedel av befolkningen ser tydelig merverdien av økologiske mat tyder dette på at økologiske produkter ikke er marginale produkter, og at det burde være et stort potesial utover dagens markedsandel på 1,2 % sier Kristina Alnes. Oikos oppfordrer alle markedsaktører til å satse på økt synlighet av økoproduktene og offensiv markedsføring for å nå ut til forbrukerne.

 

 

--

Les mer om dette i papirutgaven av Aftenposten 22.04.2010

Annonsører

Samarbeidspartnere