Markedsføring av økobær fra Agder

07.03.2011
Det var gode resultater fra prøveprosjektet med produksjon av økologiske jordbær på Agder i 2010, men salget av slike bær i 2010 sviktet fatalt. Nå kjøres det prosjekt for å styrke markedsarbeidet i regia av Norsk Landbruksrådgivning i Agder og der Oikos - Økologisk Norge og er med i styringsgruppen.

Simon Myhrene gav opp produksjonen av økologiske jordbær siste året fordi han ikke lyktes med på få jordbærene ut på markedet gjennom Bama.  Nå satses det i Agder på å finne effektive kanaler for omsetning av  økologiske bær.  Foto: Oikos.

 

Tregt salg av økologiske jordbær til regningssvarende priser er ikke noe nytt. Derfor har mange som har forsøkt seg på produksjon og salg av økologiske jordbær gitt opp. Det gjelder ikke produsentene på Agder.

 

 

 15 tonn økobær i 2011

Prosjektet "Omsetning av økologiske jordbær" i Agderbær tar mål av seg til å profilere og markedsføre økobær i 2011 på en måte som gjør produksjon og omsetning lønnsom i alle ledd. I 2011 er målet at mest mulig av de 15 tonn økobær som er meldt inn fra Agderbær sine produsenter skal bli solgt som økobær på Agder. Det langsiktige målet er å profilere økobær i markedet på en måte som gir dette produktet en sjanse til å konkurrere med andre bærprodukt i årene framover og dermed skape vilkår for produksjon av økologiske bær.

 

    

 

Det er gjort avtaler med kjedene om salg og markedsføring av lokalproduserte økobær i dagligvarehandelen på Agder.

 

Kompetansebygging i salg av økobær


Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning Agder som har et hovedansvar i utvikling av lønnsom produksjon av økobær. Oikos og andre med erfaring fra salg og markedsføring av økoprodukter bidrar med sine erfaringer gjennom prosjektets referansegruppe. Prosjektledelsen er nå også i kontakt med aktører i Danmark og Tyskland som har lyktes i markedsføring av økologisk frukt og grønt i større grad enn det aktører i Norge har til nå.

 

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Statens landbruksforvaltning.

Kontaktperson i prosjektet: Halvdan Jakobsen hja@fmva.no tlf 38 17 67 33/458 68 007.

 

 

Denne saken er hentet fra fylkesmannen i Vest-Agder sin side.

Annonsører

Samarbeidspartnere