Markvandring markerte Solhatts 5-års jubileum

05.09.2016
Firmaet Solhatt økologisk hagebruk AS som produserer økologisk frø av grønnsaker, urter og blomster tilpasset nordiske forhold, kan feire økende omsetningen i Norge. De frister matentusiaster med en stor palett av planter egnet til økologisk og biodynamisk landbruk. Til tross for regn og yr, var stemningen høy på gårdene Alm Østre og Fokhol mandag 29. august.

Konvensjonell grønnsaksdyrking er opptatt av homogenitet og er stort sett dominert av hybride sorter, ofte på grunn av krav fra grossister og de store dagligvarekjedene. Bøndene som leverer til dem, er ofte pålagt å bruke spesifikke sorter. Derfor har de begrensede muligheter til å øke mangfold av dyrkede grønnsaker.

Mangfold er til fordel for våre kunder
Solhatt satser derimot på en annen kundegruppe, bestående av hobbygartnere, bønder engasjert i andelslandbruk og profesjonelle dyrkere som har en eller annen form for direktesalg. Mye av arbeidet går på frøavl, dvs. multiplisering av frø av samme sorten for videre salg. Kun åpen pollinerte sorter brukes. Det gir en større variasjon mellom plantene, noe som ifølge Tom Boersma kan være til fordel for både forbrukere - som kan kjøpe f.eks. gulrøtter i forskjellige størrelser, farger og smak - og bønder, som kan utnytte en lenger høstingsperiode på gården, når sortene har ofte en lenger formodningsperiode enn hos hybrider.

Tom Boersma eier og driver Solhatt sammen med Jasper Kroon. De er begge fra Nederland, og Tom har bakgrunn fra jobb som lærer ved Sogn Jord- og Hagebruksskule. Du finner mer informasjon om Solhatt på hjemmesiden.  Sortsutvalget er imponerende. Det kan ta din kjøkkenhage til nye høyder.

Andelslandbruket leder an
Fremveksten av andelslandbruk i Norge har skaffet etterspørsel av økologiske frø. Det har hjulpet Solhatt å sette fart på arbeidet med frøavl og -utvikling. Hobbygartnere er også en god nisje med potensiale til å øke etterspørselen etter økofrø, når fokuset av store frøfirmaer er ofte rettet mot profesjonelle gartnere. - Utfordringen nå er å bli flinkere til å kommunisere hva som ligger bak grønnsakssortene, sier Jasper Kroon.

Vil lokke matentusiaster
«Fra jord til bord» er mer enn veien fra grønnsakåkeren til bordet, mener Kroon. Det er mye kunnskap, historie og genetiske arver som ligger bak de sortene som dyrkes og som muliggjør at grønnsaksmangfoldet eksisterer i utgangspunktet. - Når kokkene får mer kunnskap om potensiell tilgang til nye spennende ingredienser, som ofte bærer med seg en historie/kulturarv, kommer etterspørselen etter mangfoldige økologiske råvarer også til å øke. Det ville gi ny giv til både økologiske bøndene og deretter til såfrøprodusenter som Solhatt.

- Mye av matkulturen i Norge ble ødelagt av kanaliseringspolitikken siden Gerhardsen, mener Dag Blakkisrud, leder i Biologisk Dynamisk Forening i Norge. Derfor blir denne renessanse for matkultur vi opplever i Norge - en jakt på nye, spennende ingredienser som gjerne har med seg en kulturarv – en viktig drive for bevaring av gamle sorter, økologisk frøavl og sortsutvikling.

- Når bøndene har kjøpt frø hos det samme firma i tretti år er det litt vanskelig å gå over til et annet, men sakte men sikkert klarer vi det, sa Kroon. - Ikke engang sakte, vi vokser ganske fort hvert år, svarte Boersma.

Ingen tvil om at Solhatt gjør en vært god jobb i mangfoldet og matkulturens tjeneste. Oikos - Økologisk Norge gratulerer Solhatt så mye og ønsker lykke til videre!


Tekst/foto: Fernando Mathias Batista

Annonsører

Samarbeidspartnere