Matdyrking inn i undervisningsplanen i Storbritannia

19.02.2013
Organisasjonen 'Garden Organic' i Storbritannia har hatt en langvarig kampanje for at skolebarn skal få muligheten til å dyrke noe av sin egen mat. Nå ser det ut til at de har lykkes med å få hagebruk inn i den nasjonale læreplanen.

Garden Organic (GO) er begeistret for at hagebruk er innført som en viktig aktivitet for design og teknologi i utkast til nasjonal læreplan*. Den endelige versjonen av den nasjonale læreplanen er planlagt publisert i august 2013 og undervist i skolen fra september 2014.

Statlig støtte

GO ble i 2011 valgt til å lede en statlig støttet arbeidsgruppe som omfattet 25 sentrale organisasjoner. Arbeidsgruppen publiserte en rapport i mars 2012, som samlet dokumentasjon av fordelene med å gi barn en sjanse til å dyrke sin egen mat. Det kan bidra til at barn presterer bedre, øker sine ferdigheter, mer miljøvennlig adferd, bedre helse og velvære.

Myles Bremner, daglig leder i GO sier: - Selv om det er herlig å se at betydningen av matdyrking i skolen endelig blir anerkjent, må mer arbeid fortsatt gjøres for å sikre at unge mennesker blir oppfordret til å se hagebruk/gartneryrket som en levedyktig karriere.

Garden Organic har jobbet sammen med vår søsterorganisasjon Soil Association og organisasjonene 'Focus on Food' og 'the Health Education Trust', for å forbedre matkulturen i skoler og lokalsamfunn over hele England.

Oslo Urban dyrking

Tilgang til skolehage for alle i Oslo

- Det har blitt jobbet en del med lignende i Norge også, blant annet har vårt lokallag Oslo og omegn økologiske hagebrukslag arrangert flere skolehagekurs for lærere, sier Maiken P. Sele, seniorrådgiver i Oikos - Økologisk Norge. - Det er imidlertid ikke noe i veien for å følge Garden Organic og de andre organisasjonene i Storbritannia sitt gode eksempel og gjøre mer, fortsetter hun. - I Oslo har Miljøpartiet de Grønne (MDG) fått tverrpolitsik støtte i bystyret til et forslag om at alle skoler fra 1-10 trinn skal få tilgang til en skolehage.

- Vi er veldig fornøyde med å ha fått gjennomslag for at alle skolebarn i Oslo heretter får tilgang til en skolehage, sier Harald Nissen, bystyrerepresentant for MDG. Gjennom skolehagene får barna erfare at veien fra jord til bord kan være kort selv i byen, mener han. I dag er tilgangen til skolehagene forbeholdt bare 40 av i alt 171 skoler. Med bystyrets støtte vil både tilgangen til skolehagene og oppmerksomheten rundt bruken av skolehagene øke, skriver MDG Oslo på sin nettside.

* "Læreplanverket i England - rammedokumentet for konsultasjon" (s. 156-160) sier at den nasjonale læreplanen for design og teknologi har som mål å sikre at alle elever "forstår mat og ernæring, og der det er mulig, har muligheter til å lære å lage mat". Det står også at elever i Key Stages 1-3 bør undervises i praktisk kunnskap, ferdigheter og håndverksarbeider på områder som hagebruk: å dyrke planter for praktiske formål, for eksempel til mat eller dekorative formål .

Kilder: Garden Organic, MDG Oslo

For å finne ut mer om Oikos' lokallagsaktiviteter i Oslo se her

For å finne ut mer om Garden Organic sitt arbeid med skoler, se her

Annonsører

Samarbeidspartnere