Matomsorgsprisen 2016 til Pål H. Stenberg

04.11.2016
Forsvaret var tidlig ute med å sette seg mål om 15% økologisk andel i serveringen. Pål H. Stenberg ledet pilotprosjektet i Midt-Norge som ble startet opp i 2010. Da var 8 av 10 vernepliktige negative til økologisk mat. I dag er nesten halvparten positive.

Matomsorgsprisen skal støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg. Den deles ut på høsten hvert år i forbindelse med TINE Fagseminar. I år for ellevte gang.

Satser på økologisk og bærekraftig mat
Forsvaret har 70 spisemesser på land og til sjøs og serverer 40 000 daglige måltider. Vinneren av Matomsorgsprisen 2016 har bidratt sterkt til kompetanseheving av Forsvarets forpleiningsansatte og til sunne kostholdsvaner for norske soldater over flere år. Dette har prisvinneren gjort blant annet ved å satse på økologisk og bærekraftig mat.

– I dag er økologi førende for hele Det norske Forsvaret. Godt innenfor myndighetens frist oppfyller Forsvaret allerede kravet om 15 prosent økologisk forbruk innen 2020. Organisasjonen er i dialog med Debio om å få et eget serveringsmerke i bronse for hele Forsvaret, sa juryleder Villa.

Forsvarsdepartementets Miljøvernpris
For tre år siden fikk Stenberg og kjøkkensjefene som deltok i pilotprosjektet i Midt-Norge også Forsvarsdepartementets Miljøvernpris. De fikk den både for økt andel økologiske råvarer og arbeidet for å øke kompetansen om økologi blant soldater og ansatte.

Fosen Folkehøyskole i 2014
Vi skal ikke lenger tilbake enn 2014 for å finne forrige gang Matomsorgsprisen gikk til en økologisk ildsjel. Den gangen var det kjøkkensjef Bjørn Erik Vangen ved den heløkologiske Fosen Folkehøgskole som ble hedret. Skolen hadde da oppnådd Debios serveringsmerket i gull.


Oikos - Økologisk Norge gratulerer Pål H. Stenberg og alle hans gode samarbeidspartnere i Forsvaret med prisen!  Litt heder også til leverandørene som har samarbeidet og bidratt med økologiske råvarer og produkter.

Les mer i pressemeldingen her

Omtale av prisen på TINE Handel her


Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: Kost- og ernæringsforbundet


Matomsorgsprisen utgis av Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca. Hensikten er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg.

I 2016 er det ellevte gang Matomsorgsprisen deles ut. Matomsorgsprisen går til aktører som gjør en ekstra innsats for god matomsorg i institusjoner eller kantiner.

Matomsorg er ikke bare å tilby et måltid. Matomsorg dreier seg om helhet. Det dreier seg om at rammen rundt måltidet er hyggelig, at måltidet er vel tilberedt, med utgangspunkt i gode råvarer og ernæringskunnskap. Det dreier seg om å ønske sine gjester eller pasienter vel.

Juryen ser etter kandidater som:

•             bedrer kvaliteten på måltidet med tanke på råvarer og ernæring

•             ser nytten og viktigheten av å ha trivsel rundt måltidet

•             gjør nyskapende arbeid som kan komme hele kokkfaget til gode

•             aktivt sørger for å heve og utnytte medarbeidernes kompetanse

•             systematisk arbeider for et godt arbeidsmiljø

Prisen består av et originaldesignet diplom og et kunstverk gitt av Horeca, samt et stipend på 30 000 kroner gitt av Kost- og ernæringsforbundet og Tine.

Juryen i år har bestått av Ivar Villa, daglig leder for bRest personalrestauranter (leder), Janicke Gurijordet, kjøkkensjef, Nøtterøy sentralkjøkken, Sigmund Solvang, salgssjef offentlig sektor, TINE Partner, Morten Holt, redaktør i fagbladet Horeca og Arnt R. Steffensen, leder i Kost- og ernæringsforbundet.

TIDLIGERE VINNERE

2006 Albert Brouwer, Sunndal kommune

2007 Harald Birkeland, ISS Catering

2008 Janicke Gurijordet, Nøtterøy sentralkjøkken

2009 Gunnar Kvamme, St. Olavs Hospital

2010 Henning Stordal, Fazer Food Services

2011 Heracleum bo- og servicesenter, Tromsø

2012 Nils Terje Tangnes, Steffensrud Rehabiliteringssenter

2013 Hanne Hagen Jensen, Bærum Storkjøkken

2014 Fosen Folkehøgskole

2015: Hundsund Skolerestaurant ved Liselotte Bjelke

Annonsører

Samarbeidspartnere