Matskandalen i Tyskland og lærdom for Norge

10.02.2011
I Tyskland gikk etterspørselen etter økomat til værs etter giftskandalen som forsetter å bre om seg. Avfall fra biodrivstoff i industrien var det første ledd i kjeden som til slutt havnet på det europeiske matfatet. Nå viser det seg at nivået av giftstoffer har holdt et høyt nivå siden mars 2009.
– Oikos – Økologisk Norge støtter Folkehelseinstituttets krav om at Mattilsynet i Norge må få ressurser til å gjennomføre grundige kontroller av mat og råstoffer til mat og fôr, sier fagsjef Jon Magne Holten.

Nye skandaler dukker opp som følge av matskandalen i Tyskland. Giftnivået i en rekke tyske produkter har vært for høyt fra 2009. Salget av egg fra frittgående og utegående økologiske høner har økt voldsomt som følge av giftsaken.  Foto: Oikos.

 

Tekst: Christine Tetlie

 

Giftig fettsyre

Harles og Jentzsch er firmaet som solgte unna 3 000 tonn av den giftige fettsyren. Adm.dir. Siegfried Sievers fortsetter å insistere på at forurensningen var et uhell, noe hverken påtalemyndighetene eller opinionen har tillit til. Den tyske landbruksministeren hevder at firmaet har kjent til mengden av gift i sitt produkt lenge, men har ikke maktet å forandre på dette på egen hånd.

 

Her i Norge har ikke Mattilsynet noe form for kontrollerende myndighet, men anser det som sin viktigste rolle å ansvarliggjøre bedriften slik at de tar ansvar, og ikke kutter på kostnader for å heve inntekter.

 

Folkehelseinstituttet er betenkt over norsk kontrollsystem

- Produksjon av dyrefôr preges av kompliserte leveringskjeder. For å forhindre at forurenset mat når ut til forbrukere er det nødvendig at myndighetene kontinuerlig overvåker innholdet av miljøgifter i mat og dyrefôr. Dette er Mattilsynets ansvarsområde og vi må få tilstrekkelige ressurser for å sikre overvåkning av miljøgifter, sier Georg Becher i Folkehelseinstituttet.

 

Tesco og Morrisons reaksjoner

Tesco og Morrison, to av Englands største supermarkedkjeder trakk tilbake en mengde varer fra sine hyller i helgen. FSA (Food Standards Agency) sier at dette kun er et frivillig tiltak fra butikkene da mesteparten av det forgiftede partiet allerede er spist opp. Videre uttaler FSA at selv om prøver å påvise at eggene innholdt opptil 77 ganger mer enn den lovlige mengden gift er ikke dette skadelig for helsen.

 

Fakta:

Dioksiner er en gruppe av kjemiske forbindelser laget gjennom forbrenning, hvor klor danner en meget kjemisk komponent sammen med restavfall. Dioksiner er påvist kreftfremkallende og skader immunforsvaret hvis det blir inntatt i store doser eller eller mindre dose over langvarige perioder.

 

Kilder:
The Guardian, Spiegel, Aftenposten

Annonsører

Samarbeidspartnere