Mattilsynet vurderer endring av oppdrag til Vitenskapskomiteen

17.11.2011
Oppdraget til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å foreta en "helhetsvurdering" av økologisk landbruk har vært på høring. På bakgrunn av høringssvar, blant annet fra Oikos - Økologisk Norge, vurderer Mattilsynet å endre oppdraget til en avgrenset kunnskapsvurdering. - Vi er svært positive til at Mattilsynet viser gehør for vårt og andres høringssvar og vi er spent på hva endringene i oppdraget går ut på, sier fagkonsulent i Oikos - Økologisk Norge, Helene Austvoll.

Hanefar på Ommang Søndre.  Foto: Oikos

 

Hensiktsmessig å endre oppdraget

Mattilsynet har fått inn 11 høringssvar på oppdraget til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). De skriver på sine nettsider at etter vurdering av høringsinnspill og gjennomgang av innspill med VKM mener Mattilsynet at det er hensiktsmessig å endre oppdraget til å bli en vurdering av kunnskap om økologisk produksjon og økologisk produsert mat.

 

Videre skriver de at Mattilsynet ønsker at en bestilling til VKM om økologisk produksjon og økologisk produsert mat skal fokusere på primæroppgavene Mattilsynet ivaretar. I tillegg er det viktig å velge områder der VKM har muligheter for å kunne foreta reelle vurderinger. Etter gjennomgang av problemstillingene gitt i høringsbrevet, har Mattilsynet vurdert at et oppdrag til VKM bør deles inn i områdene;

 

Plantehelse - planteproduksjon

 

Dyrehelse - dyrevelferd og fôr

 

Human helse - mat

 

 

Oikos - Økologisk Norge spent på oppdragsendring


Oikos - Økologisk Norge var i sitt høringssvar kritiske til habiliteten til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) blant annet etter uttalelser fra leder i VKM. Mattilsynet sier i sin uttalelse at det har tatt dette opp med VKM, som mener at de skal kunne håndtere en bestilling på en ryddig måte.

 

-Vi er fortsatt skeptiske til hvorvidt noen som har tidligere uttalt til pressen at det er svært få holdepunkter for at økologisk mat inneholder flere næringsstoffer eller en sunnere enn annen mat, nå skal lede en objektiv utredning, sier fagkonsulent Helene Austvoll. Vi er spent på de nye rammen for oppdraget og vi forventer at Mattilsynet i sin endelig vurdering presenterer et tydelig oppdrag, avslutter Austvoll.

 

 

Les hele uttalelsen fra Mattilsynet.

 

Les Oikos - Økologisk Norge sitt høringssvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere