Matvarebransjen betaler store kostnader med genprodukter

26.03.2009
GMO bedriftene slipper å betale utgifte de påfører samfunnet. Dette betales i dag av andre som matvarebransjen og gir dermed forbrukerne dyrere mat. Dette viser oppslag i Nationen 26.mars basert på ny tysk rapport.

GMO kostnader faller på andre

Monsanto tjener sammen med Dupont (Pioner), Syngenta og Bayer på genteknisk endrede planter. Samtidig selger de inn sprøytemiddel tilpasset disse nye plantene som de har patent på.  Studie av kostnader forbundet med blant annet å sikre forbrukerne GMO-fri mat er nå gjennomført av det tyske selskapet BÖWL.

-Det er uforståelig at gen-endrede planter kan godkjennes uten at økonomiske og miljømessige kostnader blir tatt i betraktning, sier dr Felix Prinz zu Löwenstein, som leder organisasjonen BÖBL.

 

Rapporten viser til utgifter til å kvalitetssikre at genmat ikke har kommet inn blant genfri mat. "Også for enkeltbøndene er kostnadene ofte større enn gevinsten ved bruk av genplanter. De kan tjene på bruk av mindre sprøytemidler, men dette oppveies ved at de må betale mer for såvarene.  Når agrofirmaene tjener på genteknikk, er det fordi kostnadene skyves over på kundene.  Dette gir grunnlag for å stille politiske krav, om at forurenseren selv skal betale, sier Petter Rôhrig, genteknikkekspert i BÖWL til il Nationen.

Link til BÖWL - Bunt Ökoligische Lebensmittelwirtscharft

http://www.boelw.de/pm%20M5f5fe69ec0d.html

 Artikkelen i Nationen av Kari Gåsvatn er ikke lagt ut på web, så for å finne den må man løpe og kjøpe Nation for 26.mars.

 

 

Oikos sitt landsmøte vedtok GMO-moratorium

Bruk av genmodifiserte organismer (GMO) vil bryte med prinsippene om å understøtte det økologiske samspillet mellom jord, planter, dyr og mikroorganismer, sikre høy grad av biodiversitet og tilpasningsevne til lokale betingelser. Det økologiske landbruket bidrar til å sikre både forbrukere og matprodusenters mulighet for å velge GMO-fritt også i framtiden gjennom sine strenge regler for produksjon, frakt og foredling

 

  • Arbeide for en norsk og nordisk moratorium/forbud mot GMO for en 5 års periode.
  • Følge GMO utviklingen og samarbeide om informasjon på dette området blant annet i nært samarbeid med Utviklingsfondet,
  • Oikos vil bidra aktivt til god kunnskapsdeling gjennom utgivelse av e-nyhetsbrevet Gennytt.
  • Oikos vil arbeide for GMO-fri sone i Norden.

 

 

Bilde fra aksjon i Sverige - Greenpeace 2006

GMO kamp i EU

De Grønne i EU-parlamentet har stilt krav om at EU-kommisjonen i løpet av mars stopper tvingingen av genteknologi på medlemsland.  Dersom de ikke får medhold vil de starte underskriftsaksjon mot EU-Ministeriet i EU-parlamentet.

 

 

Monsanto felt - bilde fra Monsanto (dk)

GMO mais i Miljøverndepartementet

MD sier at avgjørelsen om å tillate import av genmodifisert mais i Norge ikke vil bli tatt denne uken, uttaler Gard Nybro Nielsen til Nationen. Det dreier seg om maislinjene T25 og NK603. Mattilsynet frarår godkjenning.   En rekke organisasjoner som Oikos, Bondealget, Småbrukarlaget, Norsk Landbrukssamvirke, Naturvernforbundet, Kirkens Nødhjelp, Forbrukerrådet har bedt om at dette ikke skjer ut fra føre-var -prisnippet.  Direktoratet for Naturforvaltning sa til manges overraskelse ja til dette tidligere i år.

Annonsører

Samarbeidspartnere