Medlemmene strømmer til Oikos

21.10.2014
Medlemstallet er nesten doblet på under to år. Nå har Oikos - Økologisk Norge over 4.200 medlemmer. – Dette er en formidabel vekst på så kort tid, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos. - Og enda skal vi bli mange flere.

Folk står i kø for å melde seg inn
- Vi har opplevd en fantastisk tilstrømming til våre stands på ulike arrangementer. Folk står til dels i kø for å skrive seg inn som medlem, forteller Andersen. - Noen spør bare hvor de kan melde seg inn, de trenger ikke mer informasjon. Andre stiller et spørsmål eller to, og skriver seg så besluttsomt på listen. Vi hører at vi er blitt mer synlige, og folk forstår at det er viktig å støtte oss, sier hun.

Lyst til å bli medlem? Se lenke nederst på siden.

Gode grunner til å bli medlem
- De fleste som melder seg inn vil rett og slett ha mer økologisk mat i butikkene. De vil støtte en organisasjon som presser på for å få det til, sier Andersen. - Andre er opptatt av å ta vare på miljø og biologisk mangfold. Eller de har fulgt oss i media etter at Vitenskapskomiteen for mattrygghet la fram sine resultater om forskjeller på økologisk og konvensjonell mat tidligere i år, og Oikos var på banen med den gang, forteller hun. - Noen har fått med seg at Oikos er en liten organisasjon med et stort oppdrag, og at støtten er foreslått kuttet i utkast til statsbudsjett for 2015, sier hun.

Over 500 nye medlemmer bare i ØKOUKA
Godt over 500 medlemmer er kommet til i forbindelse med vervekampanjen til Oikos i ØKOUKA i Oslo og Drammen. Samtidig utfordret styre og stab hverandre til kamp om hvem som kunne verve flest medlemmer. Det bar frukter. Til sammen vervet de rundt 225 medlemmer. Og staben vant en glitrende seier, med dobbelt så mange vervede medlemmer som styret. Gevinsten er en julemiddag for staben, servert av styret!

Stort og viktig potensiale
Med den tilstrømningen Oikos nå opplever, er det tydelig at potensialet er langt større. Svært mange er utålmodige etter å få fart på den økologiske satsningen i Norge, og velger å gå inn i den organisasjonen som framfor noen arbeider for å få det til. - For Oikos er dette en gledelig utvikling, og svært viktig for gjennomslagskraften vår, sier Regine Andersen. – Selv om gode argumenter også kan stå på egne ben, er det nå en gang slik at ‘kjøttvekta’ teller. Jo flere medlemmer vi kan vise til, desto større oppmerksomhet vil vi få, og desto mer kan vi få utrettet, sier hun. – Dessuten risikerer Oikos å miste en tredel av statsstøtten, dersom regjeringen får gjennomslag for sitt budsjettutkast på dette området, forteller Andersen. - Derfor trenger Oikos alle de medlemmene vi kan få. En stabil inntekt fra medlemsmassen er spesielt viktig nå, sier hun.

Trøndelagsfylkene i farta
Nå er ØKOUKA i full gang i begge Trøndelagsfylkene, og i den forbindelse er stafettpinnen overtatt av fylkeslagene der. De har startet en intern vervekonkurranse mellom Nord- og Sør-Trøndelag. Vinnerlaget vil motta ære, berømmelse og stående ovasjoner på en samling for tillitsvalgte i Oikos i midten av november. – Medlemsverving vil bli en større og viktigere del av alt Oikos foretar seg i tiden som kommer, sier Elin Rømo Grande, nyansatt organisasjonsrådgiver med verving som et sentralt ansvarsområde. Det vil bli flere vervekampanjer, og med de gode erfaringene fra de siste ukene, regner Oikos i løpet av de nærmeste årene med å vokse til en organisasjon med langt større oppslutning enn den har i dag.

Ikke medlem ennå? Gi medlemskap i gave?

Dersom du ennå ikke har meldt deg inn i Oikos – Økologisk Norge kan du gjøre det her.
Kjenner du noen som har alt de trenger av materielle ting og ønsker å gi medlemskap i gave, så finner du julegavekort og instruksjon om hvordan du gjør det her.

Annonsører

Samarbeidspartnere