Meld deg inn i Oikos!

24.06.2014
Oikos - Økologisk Norge jobber praktisk og politisk for mer økologi fra jord til bord. Som medlem i Oikos kan du være med på å gjøre Norge og verden mer økologisk, bli med!

Ønsker du et landbruk som tar vare på miljøet, dyra, jorda og din og bondens helse? Og mer økomat lettere tilgjengelig?

Som medlem støtter du det viktige arbeidet Oikos gjør og får tilsendt magasinet Ren Mat i posten fire ganger i året. Dessuten kan du bli med på spennende seminarer, kurs, møter og aktiviteter, om du har lyst. Meld deg inn her.

Dette er Oikos

Oikos er en landsdekkende, ideell medlemsorganisasjon, for alle som ønsker en sunnere, mer miljøvennlig og rettferdig verden. Vi jobber aktivt for å styrke økologisk produksjon og forbruk. Vi jobber aktivt både på nasjonalt, fylkes- og lokalt plan, og vi samarbeider om internasjonale spørsmål. Oikos har en engasjert medlemsmasse som bidrar med viktig kompetanse.

En vaktbikkje: Vi sprer informasjon og stiller krav til myndighetene i viktige øko-saker, som f.eks. grenseverdier for sprøytemidler og en restriktiv holdning til genmodifisering. Vi jobber aktivt opp mot pressen og får mye medie-oppmerksomhet rundt sakene våre. Oikos er et sentralt kompetansemiljø på det økologiske området. Følg oss i sosiale medier: Facebook og Twitter.

En kilde for økologisk matglede: Magasinet Ren Mat sprudler av inspirasjon, bakgrunnsartikler om mat, ernæring og økologisk gårdsdrift.

En pådriver for økologisk mat: Vi samarbeider med festivaler, idrettsarrangementer og en rekke storkjøkkener. Slik blir økologisk mat tilgjengelig for flere, fra musikkfestivaler og håndballturneringer, til kantiner og sykehus. I tillegg arrangerer vi økodemo i butikk, slik at du får en smaksprøve når du handler.

En politisk landbruksaktør: Oikos arbeider aktivt for å påvirke politikken i en mer økologisk retning. Vi har løpende dialog med politikere og embetsverket, gir innspill til jordbruksoppgjøret for å styrke en økologisk utvikling, og jobber på flere andre viktige arenaer. Politisk påvirkning vil bli en stadig viktigere del av virksomheten vår.

En støttespiller for økologiske bønder: Oikos arrangerer åpne gårder for å øke kunnskap og skape nærhet mellom produsenter og forbrukere. Vi har også hatt markedsføringskurs for småprodusenter. Oikos arbeider for å støtte økologiske bønder gjennom vårt politiske arbeid og gjennom jevnlige nyhetsbrev med informasjon. Vi ønsker å styrke dette arbeidet i framtiden.

Med globalt perspektiv: Økologisk jordbruk handler ikke bare om vårt miljø, vår helse og dyrevelferd i Norge, men også om ansvar og global rettferdighet. For Oikos er det derfor viktig å bidra til et miljø- og helsevennlig landbruk i utviklingsland. Vårt bidrag er støtten til ODISSA, Organic Development in Sub-Saharan Africa – et prosjekt for småskala bønder i Zambia.

VELKOMMEN SOM MEDLEM I OIKOS!

Meld deg inn her

Annonsører

Samarbeidspartnere