Melhus satser økologisk også i barnehager og SFO

06.04.2010
Melhusbarn får mer økologisk mat.Fra 2010 er målet at 20 prosent av maten i barnehager og SFO skal være økologisk. Ansatte i barnehager og skoler i Melhus får nå muligheten til å lære seg å lage økologisk mat, skriver Trønderbladet.
- Melhus kommune viser hvordan ting kan gjøres i praksis og de bør være modell for andre kommuner, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

 

 

Flertallet i Melhus kommunestyre har vedtatt å satse på økologisk mat, og har også sagt seg villig til å sette av penger for å dekke merkostnaden ved å servere økologisk mat i barnehager, SFO og institusjoner. Fra 2010 er målet at 20 prosent av maten i barnehager og SFO skal være økologisk, mens 10 prosent av maten i omsorgsdistriktene skal være det.

 

I tillegg skal Melhus kommune delta i pilotprosjektet Trondheim kommune har i barnehagene. Å øke til 10 prosent økologisk mat er beregnet å gi 260.000 kroner i merkostnad.

 

Melhus kommune inviterer 29. april til kurs for ansatte i barnehager, skoler og SFO i anledning av at Melhus er med i prosjektet Økoløft i kommuner. Kurset åpnes av ordføreren, og så blir det innlegg ved blant annet økobonde Eivind Bakk fra Melhus, rådgiver Liv Solemsdal fra Bioforsk og kjøkkensjef Gunnar Kvamme fra St. Olavs hospital. Kurset er gratis, og serveres to ganger den dagen slik at deltakerne kan få kurset til å passe i forhold til arbeidstid, skriver Trønderbladet.

 

Les hele saken i Trønderbladet

 

Økologisk landbruk i Melhus

Melhus er en av de største kommune i landet når det gjelder økologisk landbruk. Når det gjelder melk er kommunen helt i toppen.

Melhus kommune er en av de største i landet når det gjelder økologisk landbruk. Kommunen har allerede oppfyllt den nasjonale målsettingen om at 15 % av arealet skal være omlagt til økologisk innen 2015. Kommunen har er stort økologisk miljø når det gjelder økologisk melke produksjon og er den største kommunen på landsbasis når det gjelder økologisk melkeproduksjon, skriver kommunen på sin hjemmeside.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere