Melke-dramatikk i Europa

25.03.2009
Det er prisfall på melk i mange EU-land. - Økomelk kan bli større enn konvensjonell melk, sier Arlas direktør Lars Aagaard. Oikos har deltatt på strategimøte på innsiden av økomelk-EU. Her får melkeprodusentene i snitt 25 % mer for økomelka enn hva konvensjonell bønder får for sin melk.

 Bildet viser det største økoproduktet i Norge i volum og det er Tines økologisk lettmelk

 

 Stor tro på økomelk i Danmark

Arla Foods rapporter om noe fall i økomelkomsetningen.  Samtidig sier landdirektør Lars Aagard at han på sikt tror økomelka kan bli like større i Arla som konvensjonell melk i løpet av noen år. I dag er alt hver 3 drikkemelk økologisk!  Det er bladet Økologisk Jordbruk som melder dette.

 

Dramatisk fall i melkepris

Siden melkeprisen var på topp i juni 2008 har Arla Food senket betalingen til bonden med 1 krone literen.  For en dansk gjennomsnittsvirksomhet gir dette 1 million i redusert inntjening for et år, sier Jakob Brandt.  4.mars ble prisen sist satt ned med 20 øre. Men meieriselskapet har ikke redusert på krone-tillegget for økologisk melk.  Dermed har krisen gjort det relativt mer lønnsomt å være økologisk melkeprodusent.

 

Produsentbetaling

Jon Magne Holten og Reidar Andestad fra Oikos deltok for en stund siden på et  europeisk  melkesamordningsmøte for økologiske produsentgrupper.  Produsenter til Bioland, Arla og andre deltok på møtet.  Det var lærerikt for oss å se hvilke rammer melkebøndene i EU-området arbeider under, sier Reidar Andestad.  Prisavtaler som blir inngått har ofte en maksimal varighet enn 2 måneder.  Det betyr at det er en løpende markedstilpasning mellom volum melk, produksjon, dagligvarehandelensinnkjøp, import og eksport. Informasjon om hvordan disse forholdene er styrt og fungerer i Norge vakte bare undring.

 

Prosentvis lavere økomelk betaling i Norge

Men ut fra de tallene vi har fått tilgang til er snitt-tillegget som blir betalt for økologisk melk på 25 %.  I Norge betaler Tine 22 % mer.  Men den norske grunnprisen for melk er gunstig sammenlignet med Europeisk nivå, men så har vi et helt annet distriktslandbruk og kostnadsstruktur i vårt land, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos.

 

Tines økologiske lettrømme er en suksess (bilde: Tine)

 

Tines vurdering av økomelk markedet i 2008

TINE har i løpet av 2008 lansert fem nye økologiske meieriprodukter. Disse er kremost med
variantene Naturell og Purreløk fra Øystese i Hardanger. Brie Dovreost laget på Dovre, yoghurt
naturell og skummet melk. Skummetmelken omsettes kun på Østlandet. TINE opplyser at utviklingen
innenfor det økologiske salget ikke har gått som forventet i 2008. Forbrukere opplever ikke samsvar
mellom merverdien økologiske produkter gir og den vesentlig høyere prisen på disse. De nylanserte
varene i 2008 har heller ikke løftet omsetningen. Til tross for økologisk satsning, opplyser TINE at de
fremdeles har en begrenset fast forbrukergruppe. TINE sier at av forbrukerne som velger lettmelk, så
velger de økologisk i 3,6 prosent av tilfellene. For økologisk lettrømme er tilsvarende tall 7,2 prosent.
Økologisk lettrømme er det eneste TINE-produktet hvor forbrukerne opplever at det har bedre
konsistens og smak enn konvensjonelle TINE produkter, som forbrukerne generelt er godt fornøyd
med. Prisøkningen på de økologiske produktene var helt nødvendig på grunn av lønnsomheten. Kravet
til lønnsomhet må ligge til grunn for forretningsmessig utvikling og allokering av ressurser, ellers vil
ikke økologiske produkter bli prioritert høyt nok, sier TINE.
 
Dette avsnittet er hentet fra SLF sin rapport om økologisk produksjon og forbruk i 2008.  
Se http://www.slf.dep.no/
 

 Billig melk i EU - hever likevel melkekvoten

 I deler av Europa mottar bøndene nå bare 20 cent – det vil si rundt 1,75 kroner for en liter melk.

Se oppslag i Dagligvarehandelen

http://www.dagligvarehandelen.com/xp/pub/venstre1/siste/billig_melk_-_hever_melkekvotene_likevel

Annonsører

Samarbeidspartnere