Mer biologisk mangfold på økologiske gårder

26.06.2014
Ny forskning viser at det er opp til 45 prosent større artsmangfold på økologiske gårder, sammenlignet med konvensjonelle. I åkerkanter, hekker og lignende rundt åkrene var det små forskjeller, uansett driftsform. Dette har medført at flere norske redaksjoner, som for eksempel Nationen, konkluderer med at dette nuller ut fordelene ved økologisk drift. – Det er en feilslutning, sier en noe oppgitt Regine Andersen, daglig leder i Oikos.

Det er langt flere planter og bier knyttet til økologisk drift enn på konvensjonelt drevne åkrer og enger. Også for meitemark og edderkopper er forskjellene til dels store. Artsmangfoldet er i gjennomsnitt 10,5 prosent høyere i økologisk landbruk, men strekker seg helt opp i 45 % når man sammenligner gjennomsnittlig økologisk drift med den mest intensive konvensjonelle driften.

Fra pluss til minus
Dette er resultater fra det store EU-finansierte forskningsprosjektet BioBio som ble publisert i Nature Communications i går. Forskningen baserer seg på studier av 205 økologiske og konvensjonelle gårder i 12 europeiske og afrikanske regioner. Resultatene viser at det var små forskjeller mellom driftsformene når det gjaldt områder utenfor drift, slik som åkerkanter, hekker og lignende. Likevel konkluderer Nationen med at dette nuller ut øko-fordeler.
- Dette er å ta drøyt i, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge. Enda en gang blir forskningsresultater som i utgangspunktet er positive for økologisk drift, formidlet på en negative måte i norske medier. Vi håper snart at vinden snur.

Gledelige resultater om økologisk jordbruk
- Studien fra BioBio er først og fremst gledelig. Dette er nok en studie som viser at økologisk landbruk tar vare på det myldrende mangfoldet knyttet til selve gårdsdriften, som er så viktig for jordfruktbarhet, pollinering av matplanter og for miljømessig bærekraft, sier Andersen.

Viktige funn om det ville artsmangfoldet rundt gården
- Når studien kommer fram til at det ikke er signifikant forskjell med hensyn til ville vekster i kantsoner og utenfor driften, er ikke dette overraskende. Dette har ikke vært noe særskilt satsningsområde i økologisk jordbruk, og er det vel heller ikke i konvensjonell drift som sådan. I Norge har staten iverksatt spesielle miljøtiltak som skal stimulere til skjøtsel av det ville artsmangfoldet i jordbruket og disse tiltakene gjelder for begge driftsformer. Funnene er viktige, fordi de forteller oss at ingen av driftsformene garanterer at man tar vare på det ville artsmangfoldet rundt gårdene. Vi bør sikre en bedre forvaltning av artsmangfoldet på gårdene, enten de drives på den ene eller andre måten, mener Andersen.

Tiltak for å hjelpe fram de ville artene
Forskerne bak studien kom fram til at det viktigste er å ha tilstrekkelig levesteder for artene på gården. Flere hekker eller striper med urter mellom åkrene bidrar til å øke antall arter på gårdene. - Dette er konkrete og realistiske tiltak for å øke det ville artsmangfoldet på gårdene, og vil være et fint supplement til den store innsatsen mange bønder i dag legger ned for å dyrke mangfoldet i det økologiske jordbruket, avslutter Andersen.

Referanser:
Lenke til rapporten:Scheider, Manuel K. (et al): ‘Gains to species diversity in organically farmed fields are not propagated at the farm level’. Nature Communications 5, article number 4151, published 24 June 2014
http://www.nature.com/ncomms/2014/140624/ncomms5151/full/ncomms5151.html

Omtale av rapporten:
NTBs sak om temaet: https://www.ntbinfo.no/release?releaseId=4537641
Nationens sak om dette temaet: http://www.nationen.no/naering/akerkantar-nullar-ut-oko-fordel/
Forskningsnytts sak om temaet: http://www.forskning.no/kortnytt/395631

Annonsører

Samarbeidspartnere