Mer forurensing enn antatt fra sprøytemidler

15.05.2009
Dansk forskning viser at bruk av sprøytemidler i landbruket fører til mer fourensning enn antatt. Modellene som brukes for å beregne forurensinga er ikke gode nok, skriver forskere fra Rigshospitalet, Århus Universitet, GEUS og COWI.

En ny dansk undersøkelse publisert i tidsskriftet Environmental Science & Technology viser at modellene som brukes for å beregne forurensing av grunnvann ikke fanger opp forurensing over tid i tilstrekkelig grad. Dette fører til mer forurensing av grunnvann enn antatt.

Informasjonssenteret for miljø og helse i Danmark anbefaler dem som ønsker å beskytte naturen og grunnvannet mot sprøytemidler å kjøpe økologiske varer og ikke bruke sprøytemidler i hagen.


- Det er viktig at vi også i Norge ser på målemetodene for sprøytemiddelforurensning, slik at vi kan fange opp forurensning som skjer over tid, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos. 

Det er dårlig reklame for matproduksjonen når den forurenser grunnvannet med sprøytemidler.

Se deres nettside for mer nyttig informasjon: Informasjonssenteret for miljø og helse i Danmark

Annonsører

Samarbeidspartnere