Mer meitemark i jord med husdyrgjødsel

11.06.2009
Økologiske bønder har sagt det i mange år ut fra egen erfaring. Nå synes det være belagt med forskningsresultater fra Bioforsk. Det er mer meitemark i jord som dyrkes med husdyrgjødsel enn i ei jord som har fått kunstgjødsel over 80 år. Husdyrgjødsla hadde også en positiv effekt på meitemarken selv flere år etter siste gjødslinga.

Bildet: Dette er en mark med makeup og som Oikos bruker som illustrasjon når den årlige økologiske hederprisen Meitemarken deles ut.

Felles prosjekt for Bioforsk Økologisk og Bioforsk Øst

Oppsummering av forskningen til Reidun Pommeresche, Bioforsk Økologisk, Tingvoll, og Hugh Riley Bioforsk Øst, Apelsvoll er gjengitt på Agropub.no.

 

 

Bildet:  Beklager Yara, meitemarken foretrekker ekte varer!

3 år etter avsluttet gjødsling 

I det tredje engåret etter avsluttet gjødsling, var det ennå mer meitemark i de leddene som i over 80 år hadde fått tilført husdyrgjødsel enn de som hadde fått tilført mineralgjødsel i samme perioden. Det var en del variasjon, men tydelig at ettervirkningen av husdyrgjødsel var positiv for meitemark. Fire arter meitemark ble funnet, og det ble funnet uvanlig mange av arten stor meitemark (Lumbricus terrestris).


Ettervirkningen av langvarig bruk av mineralgjødsel og husdyrgjødsel i feltforsøkene på Møystad ved Hamar presenteres her.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere