Mer næring i økologisk mat

19.10.2009
Det franske Mattilsynet (AFSSA) har gjennomført en oppdatert studie og kritisk evaluering av ernæringskvalitet og hygienekvalitet i økologisk mat. De konkluderer med at økologisk matproduksjon og foredling har mange fordeler, både bedre næringsinnhold og mindre foruresning.

Bilde fra matmarkedet Baudoyer i Paris. Nå sier en rapport fra det franske mattilsynet at økologisk mat inneholder mer næring og mindre nitrater og sprøytemiddelrester. De sistenevnte stoffene har blitt knyttet til helseproblemer som diabetes og alzheimers.

 

Franskmennene fikk med seg det britene overså

Det franske Mattilsynet (AFSSA) har gjennomført en oppdatert studie og kritisk evaluering av ernæringskvalitet og hygienekvalitet i økologisk mat. Forfatter av rapporten, Dr. Denis Lairon har doktorgrad i biokjemi og er direktør for INSERMs* forskningsenhet ved medisinsk fakultet på Universitetet i Marseille.

 

I motsetning til den negative rapporten som kom fra det britiske Mattilsynet tidligere i år, har franskmennene fått med seg de positive resultatene fra QLIF, den hittil største studien av økologisk mat som er gjennomført.

  

QLIF-professor kommer til Oikos' seminar

Professor Carlo Leifert, koordinator for QLIF, kommer til Oikos sitt fagseminar lørdag 7.november. Alle med interesse for økologisk mat, ernæring og framtidas matproduksjon er hjertelig velkomne til seminaret vårt, sier rådgiver i Oikos Maiken Pollestad Sele. Mer info om seminaret og påmelding finner du under Hva skjer? på hovedsiden.

 

Økologisk marked i Paris

 

Konvensjonelt landbruk har alvorlige begrensinger og bivirkninger

Dr. Lairon skriver:  Matsikkerhet, næringskvalitet og næringssikkerhet varierer i stor grad på ulike steder i verden. Å nå disse målene er en av de store utfordringene vi står overfor. Fram til nå har industrialiserte konvensjonelle produksjonsmetoder klart vist seg å ha alvorlige begrensinger og bivirkninger. Eksempler er verdensomspennende forurensing fra sprøytemiddelrester i næringskjeden og vannkilder, samt redusert næringsinnhold og smak på grunn av lavkostnads- og intensiv matproduksjon og/eller viderebehandling.

 

Positive resultater for økomat

Dr. Lairon skriver videre at økologiske landbrukssystemer allerde har bevist at de produserer mat med høy kvalitet. For å sikre bærekraftig matproduksjon i nær framtid, foreslår han også hvordan økologiske metoder kan bli enda bedre.

 

Rapporten viser at økologisk mat inneholder mer næring og mindre nitrater og sprøytemidler. De sistenevnte stoffene har blitt knyttet til helseproblemer som diabetes og alzheimers.Konklusjoner

Noen av de viktigste konklusjonene i rapporten er som følger:

  1. Økologiske planteprodukter inneholder mer tørrstoff (mer næring). 
  2. Økologiske planteprodukter inneholder høyere nivåer av mineraler.
  3. Økologiske planteprodukter inneholder mer antiokidanter sånn som
     fenoler og salisylsyre,(som er kjente for å beskytte mot kreft,
     hjertesykdommer og mange andre helseproblemer).
  4. Økologiske grønnsaker inneholder mye mindre nitrater, ca. 50%
     mindre (høye nivåer av nitrater er knyttet til sykdommer som
     diabetes og Altzheimers).
  5. Karbohydrat-, protein- og vitaminnivåer er ikke godt nok dokumentert.
  6. Økologiske kyllingfileter inneholder 2-3 ganger mindre fett og
     siginfikant høyere nivå av n-3 fettsyrer (som har vist seg å være
     kreftforebyggende).

 

 * INSERM = Nasjonalt institutt for helse- og medisinsk forskning i Frankrike.

 


Hele rapporten ligger her og er språklig lett tilgjengelig også for ikke-fagpersoner.

 

Se vår omtale og kommentarer til det britiske Mattilsynets rapport tidligere i år her.

 

--------- 

Saken er tilrettelagt og oversatt til norsk av rådgiver i Oikos, Maiken Pollestad Sele. maiken@oikos.no

Annonsører

Samarbeidspartnere