Mer om "myteknusing" og økologisk mat

15.11.2012
– Jeg er en av de som er positiv til økologisk mat, og som mener at det er holdepunkter for at den er sunnere, skriver professor Gerd Holmoe-Ottesen i et innlegg i VG. Hun reagerer på manglende samsvar mellom forsiden og innholdet i den store saken VG laget forrige uke om økologisk mat. Har VG glemt sitt pressetiske ansvar? spør professoren.

 "VG hadde et stort førstesideoppslag 6. november som skulle «knuse mytene» om at økologisk mat er sunnere. Oppslaget er fulgt opp med fire helsider med intervjuer av personer som skal gi substans til overskriften på førstesiden.

Jeg er en av de som ble intervjuet, og en av de som er positiv til økologisk mat, og som mener at det er holdepunkter for at den er sunnere. En ting er at jeg føler meg og mitt syn på økologisk misbrukt, men sjelden har jeg opplevd et så totalt misforhold mellom forside og innsidetekst. Med den vinklingen VG har anlagt på reportasjen, fremstår jeg som en av myteknuserne, hvilket er langt fra sannheten og innholdet i de utallige foredrag om økologisk mat jeg har holdt rundt om i landet. Med et så totalt misforhold mellom forside og innsidetekst, er det betimelig å spørre om VG har glemt sitt presseetiske ansvar.

gerd holmboe-ottesen foto - øyvind larsen UiO

 

Mye motsetningsfylt har vært skrevet i vitenskapelig litteratur om sunnhetsgehalten av økologisk mat. Grunnen kan være at den tidligere forskning på dette området ikke har vært god nok, siden det er mange faktorer både innen økologisk og konvensjonell produksjon som varierer. Men en stor EU-studie (2004-2008) med kontrollerte forsøk på både matvekster og husdyrprodukter har rapportert høyere innhold av gunstige stoffer (bl.a. antioksidanter og mineraler) som kan gi helsegevinst.

 

Det er riktig at det fortsatt ikke er dokumentert at økologisk mat kan gi bedre helse, men tatt i betraktning at nyere randomiserte kontrollerte forsøk med dyr viser at de blir slankere og får bedre immunforsvar med økologisk fôr, er fortsatt ingen myter knust. Vi venter på noen gode kontrollerte forsøk på mennesker. Dette avhenger av at økologisk forskning finansieres på et mer anstendig nivå i forhold til de midler som brukes på konvensjonelt landbruk og matforskning. Kanskje er det snart på tide å knuse noen myter om konvensjonelt landbruk og matindustri hva angår sunnhet."

 

Dette er kopi av innlegg i VGs papirutgave onsdag 14. november 2012.

Her finner du webutgave av oppslaget i VG, publisert på nett 10.11.12

Se rapport fra amerikanske barneleger om økologisk mat

 

Annonsører

Samarbeidspartnere