Mer om transfett og konsekvenser av et forbud

19.01.2011
Oikos går inn for forbud på bruk av industrielt fremstilt transfett og ikke transfett som forekommer naturlig i f.eks. meieriprodukter og kjøtt. Dette på grunn av den skadelige effekt industrielt transfett har særlig når det gjelder hjerte- og karsykdommer. For de som abonner på Oikos nyhetsbrev kom ikke dette tydelig fram i tirsdagens utgave. - Dersom ikke kravet om forbud innvilges krever organisasjonen at det vil bli lagt restriksjoner mot bruk av industrielt framstilt transfett, tilsvarende restriksjonene som er innført i Danmark og Island, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

 

Professor mot norsk unnfallenhet omkring transfett

Professor Berit Johansen ved NTNU er meget engasjert i problematikken omkring transfett, og er sterkt kritisk til det hun oppfatter som unnfallenhet fra norske myndigheter på området.

- Det er to tiltak som må innføres snarest: Det ene er å påby merking av andelen transfett på matvarer som selges i matbutikkene. Det andre er å innføre maksverdier, sa hun til forskning. no alt  i et intervju i 2007.

Berit Johansen er professor i molekylærbiologi ved NTNU, og forsker på sammenhenger mellom kosthold, inflammasjoner og kroniske sykdommer.

 

- Transfett fører til økning av det dårlige kolesterolet LDL og svekker den gode kolesterolvarianten HDL, forklarer hun. Dette øker risikoen for hjerte/karlidelser. I tillegg har en nå også funnet at transfett intensiverer inflammasjon, et felles symptom i kroniske sykdommer. Det gir altså økt risiko for såkalte inflammatoriske sykdommer - alt fra psoriasis til andre former for kroniske betennelseslidelser. 

 -Siden myndighetene ikke stiller krav til varedeklarasjon, er det vanskelig å finne ut om, eventuelt hvor mye, transfett en vare inneholder, sier professoren. Transfettet skjuler seg gjerne bak benevnelser som "delvis herdet fett" eller "delvis herdet vegetabilsk fett. Det er verd å merke seg at ordet "delvis" ikke innebærer at fettet er mindre helseskadelig. Les om saken og intervju med henne på forskning.no.

 

Transfett i naturlige produkt og i industrielle produkter

Transfettsyrer finnes naturlig i melk og kjøtt fra drøvtyggere som storfe og lam, men blir også framstilt industrielt. Transfettsyrer som framstilles industrielt dannes ved delvis herding (hydrogenering) av umettede fettsyrer i plante- og fiskeoljer. Delvis herding fører til at fettsyrene i plante- eller fiskeoljer endrer struktur og oppfører seg annerledes i kroppen. Inntak av transfettsyrer kan føre til negative helseeffekter, som økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Transfettsyrer som forekommer naturlig i matvarer som melk og kjøtt har ikke vist å ha samme negative helseeffekter, snarere tvert i mot. Transfettsyrene som finnes naturlig i mat er forløpere for CLA-fettsyrer, som muligens kan ha gunstige helseeffekter. Dette forskes det imidlertid fortsatt på.

 

Hensikten med å framstille transfettsyrer industrielt er at matvarene får lang holdbarhet, bedre konsistens og smak, og i tillegg er transfett billig å framstille.

 

Forbud får konsekvenser for kjeks, supper, sauser og fastfood produkter

Dersom Oikos skulle få sitt krav om forbud mot industrielt framstilt transfett i matvarer innvilget, vil dette bety at blant annet disse produktene/matvarene rammes: frityrfett som benyttes i gatekjøkken og fastfood-bransjen, frityrlaget som omgir frossenvarer som fiskepanetter, snitzler og lignende, bakefett i kjeks, kaker og annet bakverk (særlig produkter med lang holdbarhetsdato), suppeposer og sauseposer, samt potetchips og lignende.

 

 

For mer informasjon om saken, se bakgrunnsinformasjon om transfett:

http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=12258&wce=aktuelt

 

 

eller:

http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/Food_Safety/Trans%20fatty%20acids/forside.htm

http://www.news-medical.net/health/Trans-Fat-Regulation.aspx

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00002/Bruk_av______2832a.pdf

http://www.nature.com/ejcn/journal/v63/n2s/pdf/1602973a.pdf

 

Denne saken er laget av Kari Tande Hansen for Oikos- Økologisk Norge.

Annonsører

Samarbeidspartnere