Mer omega-3 i økomelk

18.12.2013
Ny amerikansk forskning viser at økologisk melk inneholder mer omega-3-fettsyrer - altså har en sunnere fettsyresammensetning - enn konvensjonell melk. Liknende resultater er funnet i Norge, selv om tendensen ikke er like sterk.

I prøver tatt over av en tolv-måneders periode, fant amerikanske forskere at økologisk melk inneholder gjennomsnittlig 62 prosent mer omega-3-fettsyrer og 25 prosent mindre omega-6-fettsyrer enn konvensjonell melk.
Forholdet mellom omega-6 og omega-3 var også 2,5 ganger høyere i konvensjonell melk enn i økologisk me
lk. Det betyr at den økologiske melken har den sunneste fettsyresammensetningen.

For mye omega-6 i vestlig kost

Innholdet av omega-6-fettsyrer i det vestlige kostholdet har økt betraktelig det siste hundreåret, mens omega-3-innholdet i kosten har sunket. Det har medført en skjevfordeling av disse to fettsyrene, noe som bidrar til å skape ubalanse i kroppen vår.

I dag er forholdstallet mellom omega-6 og omega-3 i vestlig kosthold mellom 10:1 og 20:1. Anbefalt er 5:1. Forskning har vist at slik ubalanse kan føre til økt risiko for hjerte- og karsykdommer, kreft og betennelsestilstander.

Mer omega-3 i økologisk

I tillegg til omega-3-fettsyren alfa-linolensyre (ALA) og konjugert linolsyre (CLA), var innholdet av omega-3-fettsyrene EPA og DPA høyere i økologisk melk.

Innholdet av omega-6-fettsyren linolsyre og totalt innhold av flerumettede fettsyrer var lavere i økologisk enn i konvensjonell melk.

Forskerne fant også at det var mindre forskjeller mellom økologisk og konvensjonell melk med hensyn til totalt fettinnhold, innhold av mettet fett, enumettet fett og transfettsyrer.

Grasbasert fôr gir sunnere melk

Dyr kan omdanne plantebasert omega-3, alfa-linolensyre, som blant annet finnes i gras, grønne blader, rapsolje og linolje, til essensielle omega-3-fettsyrer, som vi mennesker er avhengige av å få tilført gjennom kosten.

I denne studien, som i flere andre studier, konkluderer forskerne med at fôret dyrene spiser, spiller en avgjørende rolle for fettsyresammensetningen i melken. Melk fra kyr som hovedsakelig spiser grasbasert fôr, slik økologiske kyr skal, inneholder mer omega-3-fettsyrer og mindre omega-6-fettsyrer enn melk fra kyr som spiser mest kraftfôr (korn).

Omfattende studie

Det er tidsskriftet PLOS ONE som nylig publiserte studien “Organic Production Enhances Milk Nutritional Quality by Shifting Fatty Acid Composition” gjennomført av Benbrook og medarbeidere.

Den amerikanske, landsdekkende studien inkluderte 220 prøver av økologisk melk og 164 prøver av konvensjonell melk fra sju ulike regioner i landet. Forskerne sammenlignet innholdet av fettsyrer og fettsyresammensetningen i økologisk og konvensjonell melk.

Liknende forhold i Norge

I Norge har Adler og medarbeidere studert fettsyresammensetningen i økologisk sammenlignet med konvensjonell melk. De fant i likhet med Benbrook og medarbeidere at økologisk melk inneholdt mer omega-3-fettsyrer enn konvensjonell melk, selv om tendensen ikke var like sterk. I den norske studien fant de også at økomelk hadde høyere innhold av mettede fettsyrer enn konvensjonell melk.

- Grunnen til at vi finner mindre forskjeller i for eksempel omega-3-innhold mellom økologisk og konvensjonell melk i Norge, tror jeg har å gjøre med at forskjellene mellom driftsmetodene er mindre her til lands enn i USA, sier Håvard Steinshamn som er medforsker i den norske studien.

Den norske studien kan du lese mer om her.

Annonsører

Samarbeidspartnere