Mer Saab, poteter med skall og økologisk mat i Trollhättan

10.10.2010
Trollhättan kommune har 55 000 innbyggere. Byen har vært gjennom en krevende tid med krise i bilproduksjon hos Saab og hos Volvo Aero. Nederlandske eiere er nå inne med ny kapital og nye planer. Bestillingene på den nye Saab-modellen skyter fart. Optimismen er tilbake i byen. Byens vakre kanal er vedtatt fornyet og ildsjeler for miljøvennlig mat er igjen tilbake med sitt offensive engasjement.

Innkjøpssjef og andre ansvarlige og aktive i økologiske innkjøp ved sentralkjøkken og institusjoner i Trollhättan kommune. Fra venstre: Rose-Mari, Britt-Marie, Lisbeth og Anna. Bilde: Oikos
 

Økoentusiasme i Trollhättan kommune

I Trollhättan fikk vi høre om kommunens satsing på økologisk mat i sine kjøkken med bakgrunn i den svenske regjeringens målsetting om 25 % økologisk innen offentlig sektor. Kommunen har målsetting på 20%, egentlig for 2010, men måloppnåelsen er forskjøvet framover i tid.  Vi besøke Stridsbergsgårdens förskola, hvor rektor Britt-Marie Bjurström-Åkesson tok vel i mot oss. Hun fulgte oss gjennom hele programmet, som også innbefattet besøk på Vårviks gård og Paradisskolan.

 

På Paradisskolan fulgte foredrag av Rose-Mari Sandstedt,koordinator for Agenda 21, Lisbeth Sandblom,innkjøpsansvarlig, og Anna Johnsson, kjøkkensjef ved storkjøkkenet. Besøket ble avsluttet med en utmerket skolelunsj i skolens matsal.

 De orienterer seg hele tiden med entusiasme i retning av øko-målene, og denne stå-på-gløden tar de med seg i den lokale matprofilen i alle ledd, som ved vedtaket om å kjøpe svensk kjøtt. Hvordan de jobber for å skape en balansert meny ved storkjøkkenet bør framheves. Bevisstgjøringen av et sunt og balansert kosthold virker til å ligge i en annen divisjon i Sverige enn i Norge. Foreldrene får kopi av matplanen på skolene, slik at de kan lage annen mat hjemme.

 

Poteter med skrell

Vi har møtt Innkjøpssjef og sjef for produksjonskjøkken i kommunen. Hun forteller en morsom øko-potethistorie.  -Vi begynte med å sende ut nypoteter med skall til våre institusjoner. Vi regnet med å få mange tilbakemeldinger fra kundene om at de ikke ville ha poteter med skall. Disse potetene kom ut i november og vi hørte ingen innvendinger. Så besluttet vi på nyåret å bare fortsette.  Dermed har vi sendt ut poteter med mer næringsstoffer i behold enn de skrellede, og vi har dessuten spart mye arbeid på å ikke skrelle dem, forteller hun.  

 

 

Stolt kjøkkensjef med dagens varmrett ved Paradis skole. Bilde: Oikos

Elever ved Paradis skole koser seg med et godt mattilbud

Sentralkjøkkenet lager en meny, og ut fra denne bestiller ulike skoler og barnehager mat.  Noen barnehager kjøper 34-45 % økologisk. De har avtale med grønngårder - disse leverer Krav-kjøtt basert på dyr som bare spiser gress og ikke kraftfôr.

Det er ingen av skolene eller barnehagene som klager på økonomien i å kjøpe økologisk kjøtt. Faktisk får de omtrent samme mengde kjøtt for pengene som ved kjøp av rimelig, konvensjonelt kjøtt, da vannprosenten i økologisk kjøtt er betraktelig mindre. Dessuten synes alle at det er viktig å støtte opp om miljøvennlig økologisk produksjon.

 

Stor aktivitet på storkjøkkenet 

Anna Johnson fortalte at det produseres om lag 10.000 porsjoner med mat på storkjøkkenet hver dag og at disse fraktes ut til 40 mottakskjøkken daglig. Av dette er 2.000 porsjoner spesialdiett. Det er 15 tilsatte ved storkjøkkenet og de årlige matinnkjøp beløper seg til mellom 100 og 140 millioner kroner og mengden blir rundt regnet 500 tonn med matvarer. Utfordringer i forhold til innkjøp av økologiske og lokale produkter oppstår gjerne når det er behov for så store kvantum, men slike utfordringer jobbes det kontinuerlig for å løse.

 

Høy økoandel tross økonomisk krise

Før den så kalte krisen i Trollhättan, hadde kommunes innkjøp en økoandel på 13-14 %. Under den vanskelige tiden, falt økoandelen til ca 9 %, men nå er den på god vei opp igjen.  Det kommunale målet på 20 % står fast.

 

Her er delegasjonen fra Solør-området og Økoløft-prosjektet på studietur i Sverige. Bilde: Oikos


Bilde av den nye Saab 9-5 fra Trollhättan.  Selv om den er ny, elegant og kommer fra Trollhättan er den ikke økologisk sertifisert, om noen skulle tro det. Bilde: Saab

 

Tekst og bilder: Reidar Andestad, Oikos - Økologisk Norge - reidar@oikos.no  Med bistand av Stig Braathen.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere