Mer vektlegging av fairtrade i økologisk handel

10.10.2011
-I Norge finnes det en rekke produkter som bananer, som både er godkjent som Fair Trade produkter og som er godkjent som økologiske. Et av prisnippene bak økologisk landbruk er rettferdighetsprinsippet. – Generalforsamlingen til den økologiske verdensorganisasjonen, IFOAM, der Oikos – Økologisk Norge er medlem, har rett før helgen i Sør Korea, gjort vedtak å arbeide for å legge inn mer konkrete krav til fairtrade for varer fra utviklingsland, sier Reidar Andestad. Han var med på møtet og arbeidet for forslaget. Sentralt her er sosiale og økonomiske retter til arbeidere, legger han til.

Dette er den nye persidentskapet i IFOAM valgt i Sør Korea rett før helgen. President  Andre Leu fra Australia, visepresident Gabi Soto fra Costa Rica og visepresident Roberto Ugas fra Peru. Foto: Oikos

 

Flere land har slått sammen økologisk sertifsiering med fairtrade bestemmelser

-Noen økologiske organisasjoner i Europa som Bio Suisse har for flere års siden etablert krav om fairtrade prinsipper for varer de godkjenner fra utviklingsland, store Naturland i Tyskland har egen ordning for dette som del av sin økologiske godkjenning. I USA er det flere organisasjoner som arbeider med lignende prinsipper og der er det også ulike Fair Trade organisasjoner som arbeider med ulike vektlegginger. En av de nye visepresidentene i IFAOM fra Costa Rica arbeider selv med sertifisering etter både økologiske og fairtrade prinsipper og mener at å samordne dette vil kunne fungere i praksis. - Det blir spennende å følge det nye verdensstyrets arbeid på dette området, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge, gleder seg over at fairtrade bestemmelser vil bli innarbeidet mer og mer i det økologiske regelverket.  Her foran en økologisk butikk i Seoul.  Foto:  Oikos.

 

Avstand mellom økologiske prinsipper og dagens regelverk

-En oppsummering av generalforsamlingen i IFAOM er at de økologiske organisasjonene i verden, mener at de økologiske regelverkene som i dag gjelder, for eksempel i EU, ikke godt nok fanger opp prinsippene som ligger til grunn for økologisk landbruk. Det er derfor stor vilje til å arbeide for videreutvikling av både regelverket og å løfte fram best praksis som et ideal, sier Reidar Andestad. Sentrale tema her er vannkvalitet, klimahensyn og rettferdig handel. Samtidig mente møtet at det økologiske miljøet er for forsiktig med å løfte fram de fordelene som i dag ligger med økologisk drift innen for miljø, helse, klima og matsikkerhet, legger han til.

 

Global vekst i økologisk produksjon og omsetning

Møtet viser en stek vekst av økologisk produksjon, sertifisering og handel. Motstanderne er særlig de store kjemiske industrigigantene som Monsanto og Bayer som arbeider tungt for å fremme GMO-produksjon, sprøytmiddelbruk og selskapet som satser kunstgjødselbruk og fremming av et ikke bærekraftig industrilandbruk.

 

Andre Leu er ny president i den økologiske verdensorganisasjonen IFOAM.  Foto: Oikos


Ny ledelse

IFOM valgte Andre Leu fra Australia som ny president for neste tre års periode, han har vært visepresident i siste periode.
Neste verdenskongress om tre år blir i Tyrkia.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere