Merkenytt

22.03.2016
Debios serveringsmerke har skiftet navn til valørmerke og fått nytt design. Det henger sammen med at merket nå også kan brukes i matvarehandelen. Samtidig har det blå Debiomerket for bærekraftig fiske og fangs kommet i ny utgave.

Debio har i 30 år vært garantisten for at varer merket med godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Det gode, gamle Ø-merket er best kjent. Det brukes på produkter, fortrinnsvis mat og drikke, men også på kosmetikk og klær. Bærekraft-merket ble introdusert i 2000 og er en garanti for bærekraftig fiske og fangst. Siste tilskudd var serveringsmerker i gull, sølv og bronse som kom i 2012 etter forbilde fra tilsvarende ordninger i Sverige og Danmark. I tillegg sertifiserer Debio virksomheter og produkter med EUs økologilogo og Demeter-merket.

Valørmerkene
Serveringsmerkene anga andel økologisk sertifiserte råvarer for spisesteder. For bronse var kravet minimum 15% økologisk, for sølv 50-90% og for gull mer enn 90%. Valørmerkene er en viderføring av serveringsmerkene og kravene til prosentandeler er fortsatt de samme. Det nye er at prosentandelene ikke er angitt på valørmerkene og ikke minst at de nå kan brukes i matvarehandelen. Ordet "økologisk" er også fjernet. I stedet har "godkjent" kommet med.
Valørmerken i matvarehandel kan brukes både i butikkutsalg og i abonnementsordninger. Butikker kan enten tildeles merke for andel økologisk av hele omsetningen, eller de kan velge godkjenning for spesifiserte kategorier. Kategoriene der valørmerket kan tildeles er barnemat, brød, egg, fersk kjøtt og fisk, frukt og grønt, grønnsakshermetikk, mel og gryn, pasta og søt/syrnet melk.

Sverige og Danmark
I Sverige brukes Kravmerket både på produkter og serveringssteder. Ett, to eller tre Kravmerker på et serveringssted tilsvarer vårt system med gull, sølv og bronse. Danskene har som oss gull, sølv og bronse, men merket et utvidet  med kniv og gaffel sammen med den røde ø-en, og de angir også prosentandel. Når det gjelder nivå for de ulike merkene, skiller vi oss ut ved at bronse tildeles allerede ved 15% økologisk andel.  Her krever Sverig og Danmark hhv. 25 og 30%. Kravet til gull er over 90% i alle tre landen, mens kravet til sølv er over 50% i Sverige og Norge og over 60% i Danmark. Verken Sverige eller Danmark har merker for andel økologisk i matvarehandelen.  Det blir spennde å følge med på hvordan denne ordningen utvikler seg hos oss.

Bærekraft

debiomerke-kontroll barekraft

Fiskeoppdrett kan sertifiseres etter krav til Debios Ø-merke.  Noe tilsvarende ordning finnes ikke for fiske og fangst. Debio har valgt å følge det samme systemet som brukes i Sverige. Kravs regelverk tar for seg forhold knyttet til bærekraft, fangsmetoder og sporbarhet. En egen komitè avgjør hvilke bestander det kan fiskes på, og dermed hvilke typer fisk og skalldyr som kan Krav-merkes. I Debios nye versjon av bærekraftsmerket er ordet "bærekraftig" tatt med og "Debiogodkjent" fjernet.

Mer om bærekraftig fiske og fangst her

Mer om valørmerkene og regelverket her

Omtale av saken på Debios hjemmeside her

Tekst: Jens Petter Homleid

Annonsører

Samarbeidspartnere