Merking av tekstiler på Oslo Fashion Week

10.02.2009
Tirsdag 11.februar er det duket for drøfting av hva som er bærekraftig tekstilproduksjon og hvordan miljø- og etikkmerking bør være på klesprodukter. Rådgiver Maiken Pollestad Sele fra Oikos er en av innlederne og er en av forfatterne bak rapporten "Skitne klær".

Oikos aktiv med for bærekraftig tesktilproduksjon

Oikos har i flere år arbeidet med spørsmål rundt bærekraftig tekstilproduksjon og særlig innen produksjon og utvikling av økologisk bomull. Få produksjoner er så forurensende som konvensjonell bomullsproduksjon. Organisasjonen har også et eget Noradfinansiert prosjekt i Zambia med 1200 lokale bønder som produserer økologisk bomull.  Prosjektleder er Maken Pollestad Sele. 

 

Seminaropplegg på Oslo Fashion Week

Hvordan skal norske klesdesignere og tekstilprodukter bli mer bærekraftige ved hjelp av eksisterende institusjoner, organisasjoner og miljømerker?

Kan det være at strenge krav, tidkrevende og fordyrende prosesser rett og slett hindrer bransjen i å praktisere en bærekraftig produksjon?

Er miljø- og etikkmerkene tilfredstillende og godt nok kjent i markedet?

Hvordan kan forbrukere få bedre informasjon?

 

Se hele seminarprogrammet på:

 http://www.sifo.no/page/Nyheter/Forsiden_nyheter/10178/75316.html

 

Alt om Oslo Fashion Week finner du på:

http://www.ofw.no/?nid=1196&lcid=1044

Annonsører

Samarbeidspartnere